Köpvillkor

Dessa allmänna villkor för köp och leverans är tillämpliga på alla köpavtal som du ingår med Conscriptor AB vid köp på www.conscriptor.se. Genom att beställa accepterar du dessa allmänna villkor.

Beställning

Beställning kan göras av såväl privatperson men även av ombud för juridisk person (företag/organisation).

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls. För att handla i vår internetbutik måste du ha fyllt 18 år eller ha målmans godkännande.

Dina rättigheter som konsument (privatperson)

Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till Conscriptor AB för att få hjälp med ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. Se även mer information om din rätt, inklusive att få en tvist prövad utanför domstol, som konsument på www.ko.se. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (”ARN”) rekommendationer.

Priser

Priserna är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna gäller tills vidare.

Betalningsalternativ

Webbutiken ger möjlighet till betalning via faktura och med kreditkort. Notera att även köp med faktura som betalningsmedel är bindande. Vid fakturabetalning tillämpar vi betalning inom 14 dagar från köp.

Ångerrätt/Öppet köp (privatperson)

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar.

Lagstadgad reklamationsrätt (privatperson)

Du som konsument har alltid rätt att reklamera ett fel till oss oavsett om det är dolt eller synligt. Din lagliga rätt att reklamera gäller i 3 år från inköpet. Fel på artikeln skall reklameras inom ”skälig tid” från det att felet upptäcktes. En reklamation som görs inom 2 månader från det att felet upptäckts anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Eventuella reklamationer måste meddelas via e-post eller via telefon innan retur. Retur får inte ske förrän överenskommelse med Conscriptor AB har skett.

Innehåll och komponenter i utbildningen

Via www.conscriptor.se presenterar vi en så detaljerad beskrivning som möjligt för kursen med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt. Om Du har frågor kring kursen eller om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post  eller telefon.

Kurslicensen gäller 1 månad efter start.

Dina åtaganden

Att du godkänner Villkoren innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. När Du har genomfört en förfrågan via tjänsten skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid förfrågan innehållandes dina kontakt­- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid förfrågan ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare.