Nyheter

Sjukdomsinsikten om att den svenska vården har stora utmaningar framför sig, för att klara sitt uppdrag, verkar vara ganska god. Det märks i den allmänna debatten och nyligen i bland annat SVT Opinion. Det är förstås bra. Och nödvändigt. Men… 

När man lyssnar på debatten så är det mest tal om att vården skall ha mer resurser och att anställda skall ha mer betalt. Att krisen i vården enbart har med ekonomi att göra. Nej, det stämmer fortfarande inte . Det är inte så vi skapar en fungerande och effektiv vård. 

Om vi har problem med arbetsmiljön eller vårdköer är detta då en konsekvens av för låga löner? Folk som vikt sitt liv åt att jobba i vården, släpar de benen efter sig och skapar vårdköer på grund av för låga löner? Självklart inte. Min bild är att gänget på golvet gör precis allt de kan (och lite till…) för att få verksamheten att fungera dagligen. 

Det som saknas är hur vi jobbar smartast med de resurser vi redan har och som redan finns i vården. Frågor som: ”hur ser planering och styrning ut? Hur leder vi verksamheten? Vem leder verksamheten?”, leder oss rätt. Lösningen är inte bara ekonomi, det är är också effektivitet och nytänkande.

Det finns flera goda exempel, inklusive @Aleris men även @Uppsala. Anledningen till deras framgångar är inte att de gör som man alltid gjort. De vågar fatta beslut, visar handlingskraft och tillåter ett nytt modernt och tydligt ledarskap. Den resan börjar inte med att man höjer lönerna för sin personal. Lön är viktigt men att man är löneledande innebär inte att man skapar den bästa vården. Bra organisationer byggs genom en tydlig vision och att man låter medarbetare få växa och sen genomföra visionen med full kraft.

Rätt vision! Rätt verktyg! Rätt ledarskap! Rätt lön! Börja i rätt ända!

Börja en debatt som kommer att göra skillnad för patienterna och inte bara skapar sympatier och enkla poäng inför valet. @hägglund och @Reinfeldt i Aleris styrelse men även @wjonsson har möjligheten att leda den sakliga debatten.

//Henric Carlsson, VD Conscriptor


På söndag är det bara två månader kvar. Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft, något som skapat oro och osäkerhet bland många företag och organisationer i hela EU. Conscriptor är med färska ISO 27001-certifieringen redo för GDPR.

Henric Carlsson, VD Conscriptor:
– Sedan i mars i år är vi även ISO 27001-certifierade och står därmed väl rustade inför GDPR.  Några mindre pågående justeringar och anpassningar återstår att genomföra, men vi kommer redan innan den 25 maj att möta de hårda krav som GDPR ställer på våra processer och hela vår verksamhet.

– 27 001-certifieringen ställer mycket stora krav på hur vi hanterar informationssäkerheten. Det handlar om allt från hur vi lagrar data såväl digitalt som analogt, hanterar login, till hur vi dokumenterar information och hanterar personuppgifter. Personligen anser jag att många förstorar upp effekterna av GDPR men det handlar ytterst om att ha ordning på sina processer och rutiner.

– Nu är vi certifierande för ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 27001, dvs kvalitet, miljö, arbetsmiljö och datasäkerhet. Det ställer stora krav på tydliga rutiner och processer och att vi alltid levererar i enlighet med dessa certifieringar. Men ytterst handlar det om svara på kundernas och i förlängningen, patienternas höga krav på kvalitet och säkerhet. Med certifieringarna i botten och vårt löpande arbete, kan vi med stolthet säga att vi möter kundernas och patienternas krav.

GDPR ersätter helt den svenska PUL-lagen. GDPR reglerar hur personuppgifter hanteras och ger individen stärkt personlig integritet.  


SvT Nyheter, 15 feb, 2018:
På Sahlgrenskas akutmottagning i Göteborg tar det längst tid i landet innan man blir läkarbedömd. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. På mottagningen får man i snitt vänta 4 timmar och 30 minuter. En timme mer än genomsnittstiden i landet.

Det tar dessutom längst tid innan man blir läkarbedömd, 1 timme och 43 minuter, visar rapporten. Inte nog med detta, väntetiderna ökar!

Henric Carlsson VD, Conscriptor kommenterar:
Det finns en frustrerande ekvation här som inte går ihop. Det saknas å ena sidan ständigt läkare och medicinska sekreterare i vården, å andra sidan har vården 2017/2018 aldrig tidigare haft så mycket ekonomiska resurser som just nu och aldrig haft fler läkare per capita än i dag. Bland annat genom politiska ”kömiljarder” som ett ekonomiskt incitament- inom ramen för uppdraget.

Så varför går det ändå inte ihop?

Vi vet att läkare och sjuksköterskor lägger cirka 30 procent av arbetstiden hos patienterna(*). Resten går till bland annat administration.

En sak är säker. Vi kan inte låta läkare och sköterskor fortsätta lägga 70% av sin tid på administration. Det är närmast ett tjänstefel och helt orättvist mot vårdpersonalen som gör saker de inte har kompetens för. Det blir ett svek mot patienterna. Dessutom är det ett lagbrott inom ramen för vårdgarantin, där cirka 25 procent av vårdgivarna inte lever upp till lagens krav.

Vårdadministrationen måste digitaliseras och bli mer effektiv. Lösningen är primärt inte mer resurser. Lösningen är att det måste bli mindre administration för att skapa mer vård.

Vad tycker du om Henrics kommentar och hur ser du på väntetiden på akutmottagningarna?
(*) Anders Ivarsson Westerberg, docent i ekonomi och forskare vid Södertörn Högskola.


Tidningen Vision skriver:
40 procent av akutmottagningarna i Tidningen Visions undersökning släpar efter rejält när det gäller journalskrivandet. De har oskrivna diktat som är två veckor eller äldre – upp till flera månader. Situationen har förvärrats sedan tidningens förra undersökning, som gjordes för tre år sedan.

Henric Carlsson, vd Conscriptor kommenterar:
Det handlar ytterst om att rätt personal måste göra rätt saker. När vi lät ett oberoende undersökningsföretag undersöka hur verksamhetschefer i Sverige uppfattar vårdadministrationen, framkommer det att 8 av 10 anser att det går att omfördela arbetsuppgifterna som vårdpersonal utför i dag. 7 av 10 verksamhetschefer säger att medicinska sekreterare kan utföra arbetsuppgifterna! Samtidigt visar vår mätning att bara 4 av 10 anser sig klara Socialstyrelsens mål för dokumentation i tid.

Vården måste effektiviseras även inom administrationen. En svensk läkare tillbringar bara 30 procent av sin arbetstid hos patienterna, resterande tid, hela 70 procent, går bland annat till administration. Här är en utmaning i vården som borde prioriteras mycket högre.
Tänk nytt, bryt invanda strukturer och fatta moderna beslut. Mindre administration ger faktiskt mer vård!


Ibland kan det vara utmanande att kombinera hög säkerhet med enkla och kostnadseffektiva IT-tjänster.  Conscriptor letade i två år efter möjligheten att säkra upp sin information med hjälp av användarvänlig multifaktorautentisering. Nu är det klart!

 – Antingen har det varit svårt för våra medarbetare att använda dessa tjänster eller så har det tagit lång tid att logga in. Fem minuters väntetid på varje medarbetare varje dag blir många timmar om året som bara går åt till att vänta. Det har även varit luddiga prisbilder på vad tjänsterna kostar och vad man får, säger Mikael Florén, IT-chef på Concscriptor.

Conscriptor är kund hos TeleComputing sedan 2011. Precis som många andra företag har de höga krav på säkerhet och användarvänlighet, men de behöver också vara väl förbereda inför den nya GDPR-lagstiftningen som träder i kraft i maj. I december infördes Microsofts säkerhetslösning EMS (Enterprise Mobility + Security).

– EMS hjälper företag att säkra information utan att krångla till det för användarna. Conscriptor är dessutom ett modernt företag som ligger i framkant gällande teknik. De jobbar framförallt på distans vilket gör det extra viktigt för dem att kunna säkra både information och datorer, säger Therese Granelli, projektledare på TeleComputing.

Idag använder alla medarbetare på Conscriptor Microsoft EMS för att logga in i sin IT-miljö. Under en demo fastnade de även för Azure Information Protection (en annan del av EMS), något de kommer införa under 2018. Då kommer de förutom multifaktorautentisering även kunna klassificera dokument och ställa in vilken nivå på konfidentialitet de vill ha.

– Vi är mycket nöjda med Enterprise Mobility + Security. TeleComputing anpassade tjänsten efter våra behov och vi fick vi tydliga instruktioner i form av guider och muntlig handledning på hur vi skulle testa samt implementera tjänsten. Under projektet hade vi regelbunden kontakt, vilket gav oss en trygg känsla och vi kände att vi hade valt rätt leverantör för projektet, säger Mikael Florén, IT-chef på Concscriptor.