Stäng

Mer pleie.
Mindre administrasjon.

Conscriptor TV Med Anders Ivarsson Westerberg, landets ledande expert när det gäller administration. Se filmen ikon_playknapp-toppbild
Conscriptor TV Sammandrag av Halvdagsseminariet Se filmen ikon_playknapp-toppbild
Conscriptor TV ConscriptorTV med nye ordföranden Tim Hansen Se filmen ikon_playknapp-toppbild
Conscriptor TV ConscriptorTV Se filmen ikon_playknapp-toppbild
Conscriptor TV Avsnitt 1 Se filmen ikon_playknapp-toppbild

Utfordring

Til tross for at Sverige har flest leger per capita, ligger vi på bunnen når det gjelder antall pasientbesøk.

Én av årsakene er at legene bruker tiden sin på administrasjon i stedet for på pasienter. Det har en rekke forskere påpekt. Og legene er enige.

Løsningen er ikke flere kompliserte systemer. Den går ut på å bruke de systemer og det personell som finnes smartere. Da frigjøres ressurser som kan brukes til å skape mer og bedre pleie.

Ganske enkelt mer pleie med mindre administrasjon. Og vi vet hvordan det skal gjøres.

Henric Carlsson Adm. dir. og grunnlegger av Conscriptor

ikon_playknapp-toppbild
ikon_playknapp-toppbild
ikon_playknapp-toppbild
ikon_playknapp-toppbild
ikon_playknapp-toppbild

Løsning

Journalhåndtering

Høy pleiekvalitet og pasientsikkerhet forutsetter at diktater raskt omgjøres til kvalitative journalnotater. Å sette bort journalskrivningen hjelper deg å oppfylle Socialstyrelsens krav.

Legesekretærer

Det er legesekretærene som kan overta visse av legenes administrative oppgaver. I dag er deres arbeidstid svært oppstykket. Med ved å sette bort deler av sekretærenes rutineoppgaver frigjøres det tid.

IT-støtte

Til tross for at den svenske sykepleien benytter mer enn 20 ulike journalsystemer, øker ikke effektiviteten. Det er altså ikke flere systemer som er løsningen. Snarere at de som finnes, brukes riktig.

Diktering

Dagens manuelle systemer har utilstrekkelig kapasitet. I neste fase må systemene ha så stor taleforståelse at de oversetter tale til journal. Deretter er det nok med en enkel kontroll for å sikre kvaliteten av beslutningsunderlaget.

Virksomhetsanalyse

Ingen virksomheter er like. Derfor kreves det en grundig kartlegging for å finne nettopp den organisasjon og arbeidsfordeling som passer for en organisasjon med skiftende behov.

Dataanalyse

Ved å studere hundretusener av journaler avsløres tilbakevendende mønstre som kan danne grunnlag for maler og hjelpemidler for pasientintervjuer og diktering. Dataene finnes – det gjelder å utnytte dem.

Tjenester

Diktering

Tradisjonell diktering, smarttelefon, Medspeech – uansett hvilket system din virksomhet bruker, sørger vi for at legene har de hjelpemidler som trengs for å kunne diktere raskt og korrekt. Vi utvikler også fremtidens verktøy med systemer som bygger på avansert taleforståelse og bare krever enkel faktakontroll – ingen tidkrevende signering.

Journaler

Befri sekretærene for triste rutinejobber. La dem i stedet avlaste legene, slik at de kan behandle flere pasienter. Vi tar hånd om hele eller deler av din journalproduksjon, selvsagt tilpasset behovet. Vil du være sikker på at du alltid oppfyller Socialstyrelsens krav, går vi inn og overvåker systemet daglig og skriver det som trengs.

Timebestilling

Vil du kunne bruke mer tid til pasientene? La oss ta ansvar for innkommende telefoner og timebestilling. Uansett om vi skal ta hånd om alle samtaler eller om du bare benytter oss til å kutte topper så får du lavere kostnad. Profesjonell håndtering av innkommende telefoner gir større tilgjengelighet, noe både Socialstyrelsen og dine pasienter krever.

Analyse

Vi kartlegger hvordan tiden brukes i din enhet og foreslår forandringer på ulike områder, fra arbeidsfordeling og rutiner til utstyr og bemanning. Denne analysen er inkludert for de kunder som benytter våre tjenester. Med journalene fra din og andres virksomhet som underlag skaper vi nye hjelpemidler som legene kan bruke for å forbedre pleiekvaliteten, utvikle journalføringen og gjøre dikteringen raskere.

Om Conscriptor

Allerede for 9 år siden påpekte Henric Carlsson problemene med å holde journalsystemene aktuelle. Da arbeidet han med presentasjon av nye legemidler og hadde daglig kontakt med personell på ulike nivåer i helsevesenet.

Idéer og tanker ble finslipt. Våren 2006 var tiden moden – Henric grunnla Conscriptor og begynte å arbeide med journalskriving, både gjennom bemanning og fjernskriving av journaler.

Siden da har Conscriptor vokst raskt. I dag samarbeider man med fylkesting, sykehus og legesentre fra Gällivare i nord til Malmö i sør. Årlig skriver Conscriptors mer enn 200 medisinske sekretærer nærmere 2 millioner journalnotater for drøyt 4 000 ulike leger. Det siste tilskuddet er oppkjøpet av Medspeech – spesialister på tolking av tall og en viktig puslespillbrikke i bildet av det fremtidige Conscriptor.

Entreprenøren i Henric Carlsson lever videre, blant annet gjennom en rekke engasjementer innenfor helsevesenet, der fremtidens pasientfokuserte administrasjon prøves ut i praksis. Erfaringene bruker Conscriptor til å utvikle sine tjenester ytterligere.

Den enorme datamassen all journalskriving genererer gir også mulighet til å finne mønstre, utarbeide statistikk og utvikle verktøy som får hjulene i verden til å gå raskere. En rekke spennende verktøy er på vei ut på markedet.

Å arbeide med det man kan best og overlate de tilhørende tjenestene til spesialister er ikke noe nytt. Innenfor helsevesenet gir det imidlertid usedvanlig store fordeler. Det er derfor vi har skapt det mottoet som gjennomsyrer hele Conscriptors virksomhet:

Mer pleie. Mindre administrasjon.

gasell-2009

Jobb

Vi søker landets beste medisinske sekretærer.

Er du rask og vet at det du skriver er korrekt? Forstår du dialekter og ulike måter å diktere på? Ville fleksibel arbeidstid hjelpe deg å få hverdagen til å gå opp? Hvordan ville det føles å få jobbe uforstyrret? 


Som legesekretær i Conscriptor inngår du i et team som skriver journaler for et antall legekontorer og legesentre. Du arbeider hjemme, fra en uforstyrret arbeidsplass. Mange synes de arbeider mer effektivt hjemmefra. På jobben er det alltid mye som forstyrrer, fremfor alt dersom flere sitter i samme rom. Og du slipper nesten alle møter når du jobber på avstand.


Når du er blitt varm i trøya., avgjør du lønnen din selv – jo mer du skriver, desto mer tjener du. Men vår modell passer selvfølgelig ikke for alle. Roper du på hjelp så snart systemene stritter imot, er nok ikke denne jobben noe for deg. Men er du selvstendig, passe disiplinert og forsøker å løse problemene selv – da er du velkommen med din søknad.


Du må ha arbeidet noen år som legesekretær og ha den utdanningen som kreves. Du har språkfølelse, behersker ulike spesialiteters medisinske terminologi og kan arbeide i flere ulike journalsystemer. Har du erfaring med DRG-/KVÅ-registrering, er det et pluss.

Send inn din søknad via vårt CV-skjema:

Ansökan