Onlinekurs: Från diagnos till DRG

Conscriptor erbjuder denna aktuella och nyutvecklade kurs digitalt och du kan bekvämt genomföra den från dator i hem eller på jobbet.

Målet med kursen är att du ska förstå sambandet mellan diagnos- och åtgärdskodning samt DRG-gruppering. Du får även en inblick i hur DRG-systemet som används i Sverige är konstruerat och hur det fungerar.

Om kursen:

Kursen är framtagen av Conscriptor i samarbete med Mats Fernström.

Mats Fernström är pensionerad allmänkirurg med bred erfarenhet från universitetssjukhus och länsdelssjukhus. Utöver allmänkirurgin har han även handlagt viss urologi och frakturkirurgi. Vid sidan av den kliniska verksamheten, och även efter pensioneringen, har Mats arbetat på Socialstyrelsen med underhåll och utveckling av det DRG-system som används i Sverige.

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.

En utbildning via streamad video går fortare att genomföra än traditionell utbildning. Vi tillgängliggör samma utbildning och kunskapsinnehåll som en lärarledd kurs och på knappt en tredjedel av tiden.

Tidsvinsten uppstår då du inte behöver ta hänsyn till lunch, restid, gruppdiskussioner och pauser. Den totala undervisningstiden är dock densamma.

1 h – Motsvarar en halvdagsutbildning
2 h – Motsvarar en heldagsutbildning

Notera att vi anger speltid utan paus eller repetition. Glöm inte att planera in tid för utbildningens eventuella workshops och tid för att svara på utbildningens kunskapstester vilka ligger till grund för diplomering.

Kursens Innehåll:
 • DRG-principen
 • Variabler för DRG-gruppering
 • Val av huvuddiagnos
 • WHO:s klassifikationsregler
 • Socialstyrelsens klassifikationsregler
 • Hur vi väljer vilka bidiagnoser som ska registreras
 • Hur vi ibland måste registrera en diagnos med flera koder
 • Kodning av åtgärder
 • Viktiga koder för rätt DRG
 • Förnuftigt urval vid registrering av åtgärder
 • DRG-gruppering
 • Hur bidiagnoser kan påverka grupperingen
 • Hur åtgärder kan påverka grupperingen
 • DRG-kodernas betydelse
 • DRG för rehabiliteringsvård
 • DRG vid akutinläggning
 • DRG för sällsynta fall
 • Hur DRG kan användas
 • Utveckling av NordDRG
 • Var vi hittar fördjupad information om primärkodning och NordDRG