Komma ikapp

Det är lätt att komma efter med journalskrivningen. Anledningarna är många: stor patienttillströmning, sjukdom i personalgruppen, semestrar eller en kollega som slutat. Är du redan kund kan vi med kort varsel rycka in och hjälpa till.

Komma ikapp – Produktbeskrivning
  • Vi hjälper till på förfrågan
  • Vi kommer överens om arbetets omfattning
  • Våra medicinska sekreterare lyssnar på läkarnas diktat
  • Vi skriver direkt i ert journalsystem
  • När vi nått våra gemensamma mål är uppdraget slutfört

Ibland behövs bara en snabb insats för att komma i kapp och skriva bort diktat som ligger och väntar.

Jag vill veta mer om denna lösning.