Löpande avlastning

Ett medvetet val att ta löpande hjälp spar tid, pengar resurser och bereder väg för mer vård. Vi samarbetar med er egen sekreterarpersonal och fördelar arbetet så att ni aldrig kommer efter. 

Löpande avlastning – Produktbeskrivning
  • Vi kommer överens om en lämplig arbetsfördelning
  • Våra medicinska sekreterare bevakar era diktat varje dag och lyssnar på läkarnas diktat
  • Vi skriver direkt i ert journalsystem
  • Ni kommer aldrig efter med journalskrivningen

När vi kontinuerligt samarbetar utnyttjas resurser på bästa tänkbara sätt.

Jag vill veta mer om denna lösning.