Längre perioder

Ibland kan det vara svårt att rekrytera personal eller så avstår man av olika skäl att växa personalgruppen. Vi tar då gärna ett större ansvar och ersätter delar av er organisation under en längre period. 

Längre Perioder – Produktbeskrivning
  • Vi avtalar ett uppdrag över en längre tidsbestämd period
  • Vi tar samma ansvar som personal på plats i den omfattning ni vill
  • Våra medicinska sekreterare lyssnar på läkarnas diktat
  • Vi skriver direkt i ert journalsystem

I stället för t.ex. ett vikariat kan våra medicinska sekreterare stötta på distans 

Jag vill veta mer om denna lösning.