Conscriptor ansvarar för och garanterar att era diktat är skrivna till journal inom överenskommen tid.
Tjänsten utförs oftast i samarbete med er egen personal. Conscriptor bevakar de färdiga diktaten och skriver alla diktat som uppnått en ålder av (välj alternativ):
· 1 dag
· 2 dagar
· 3 dagar

Fill out my online form.