Vanliga frågor och svar om att arbeta som Medicinsk Sekreterare hos Conscriptor:

Kan man jobba deltid?

Ja. Man väljer tjänstgöringsgrad mellan 50% – 100%, d.v.s. 20-40 timmars arbetsvecka, beroende på sin livssituation.

Kan man jobba som timanställd/extraanställd?

Ja. Man kan välja att vara behovsanställd, d.v.s. jobba 8-10 timmar/vecka. I detta fall bokas man upp vid behov.

Finns kollektivavtal?

Ja, Conscriptor har kollektivavtal med Vision och pensionslösningar via Collectum.

Vad är lönen?

Conscriptor tillämpar prestationslön där ersättning utgår per skriven rad enligt en modell framtagen i samarbete med Vision.

Har man semester när man jobbar hos er?

Ja, man har 5 veckors semester.

Hur håller man reda på skrivna rader?

I den virtuella dator som installeras på sekreterarens dator den första arbetsdagen, finns en väl utvecklad applikation som innefattar en transparent radräknare. Här kan du själv följa din egen produktion av antal skrivna rader per dag, vecka och månad.

Hur gör jag om någonting inte funkar med dator och kopplingar t.ex.?

Du lägger ett supportärende till vår eminenta IT-avdelning. Inom kontorstid återkopplar de alltid inom 30 minuter. Väljer man att arbeta utanför kontorstid återkopplar de dagen efter.

Kan man välja att jobba när man själv vill och har tid?

Nej. Alla sekreterare är schemalagda, oavsett om man är tillsvidare- eller behovsanställd.

Gruppchefen färdigställer varje vecka en produktionsplanering utefter våra kunders avtal, önskemål och behov.

Den ordinarie arbetstiden är förlagd till kontorstid, d.v.s. vardagar mellan kl 08-17. När man har jobbat ett par månader och kommit in i våra system så kan man i samråd med sin gruppchef komma överens om flexibla arbetstider som passar ens livspussel.
Som behovsanställd har man ofta ett ordinarie arbete under kontorstid och kommer då överens med sin gruppchef om arbetsdagar och arbetstider.

Kan man som extraanställd välja att bara arbeta helger?

Helgarbete kan förekomma men schemaläggs inte per automatik. Avgörande för om helgarbete finns eller ej är uppdragets art samt hur produktionsläget ser ut innevarande vecka.

Hur går själva jobbet till – får jag hem ett antal diktat till min dator som jag ska skriva och hur gör man med remisser och brev?

Allt journalskrivningsarbete och all dokumenthantering sker genom den ISO 27001-säkrade virtuella plattform som installeras på sekreterarens dator den första arbetsdagen. Sekreteraren måste logga in i plattformen för att kunna jobba. Inga som helst pappersdokument förekommer eller hanteras enligt våra interna regler och policys!

Sitter man helt själv eller har man kontakt med kollegor?

Som sekreterare ingår man i ett självstyrande team bestående av ett antal sekreterare och kunder. Teamplaceringen avgörs av den kompetens och de erfarenhet som man har med sig när man börjar hos oss. Man samarbetar i teamet kring sina kunder och tillsammans ansvarar man också för att kundens rutiner följs och att man levererar i rätt tid enligt kundens avtal. Man har alltså kontakt med sina kollegor och även med kunden i förekommande fall.

Utrustningen, står man för den själv och vilka krav finns på den i så fall?

Sekreteraren tillhandahåller en avskild och väl insynsskyddad arbetsplats, en dator samt en väl fungerande internetuppkoppling (fast uppkoppling eller fiber).

Conscriptor tillhandahåller en virtuell dator (ett fjärrskrivbord) som installeras på sekreterarens befintliga dator vid start, pedaler som passar våra kunders system, hörlurar, kortläsare, licenskostnader, introduktionsutbildning i våra interna system, kompetensutveckling mm.

Rekommenderade datorer och system:

  • PC (ej Mac) – med Windows 7, 8 och 10 samt 32/64bit 4GB+ RAM (64bit Windows funkar).
  • Datorn bör ha 3-4 usb-portar för pedal, lurar och kortläsare.
  • Mobilt bredband kan diskuteras men är ej att rekommendera. Eventuella ersättningar för att tekniken strular erhålls inte om man väljer att jobba med mobilt bredband.
Vilka förmåner har man som anställd?

Förutom möjligheten att jobba från sitt hem och slippa lägga tid och pengar på att ta allmänna kommunikationsmedel eller egen bil till jobbet så erbjuder vi friskvårdsbidrag, bidrag för terminalglas samt ett visst ekonomiskt bidrag för införskaffande av arbetsutrustning. Vi har också förhandlat fram ett förmånligt el-avtal (ren el) för vår personal.

Jag har F-skattsedel, kan man jobba som konsult?

Ja det kan man. Kontakta HR-avdelningen så berättar vi mer om hur det funkar.

 

Kontakta Conscriptors personalavdelning
Skicka in ansökan