Beställning

Som avtalskund hos Conscriptor kan du här avropa journalskrivningstjänster. Du kan även ändra befintliga avrop.

Tillfälligt uppdrag

Tillfälligt uppdrag innebär att du kan få hjälp av Conscriptor att skriva ett förutbestämt antal diktat eller journalskrivning under en begränsad tid

Journalbevakning

Conscriptor ansvarar för och garanterar att era diktat är skrivna till journal inom överenskommen tid. Tjänsten utförs oftast i samarbete med er egen personal.

Ändra befintligt avrop

Ni som redan har ett avtal med Conscriptor kan göra ändringar och justeringar i befintligt avtal för att vi bättre skall ge er det stöd och support som ni önskar.