Category Archives: Pressmeddelande

Vårdkoncernen Lideta i strategiskt samarbete med Conscriptor för att digitalisera och effektivisera sin vårdadministration

Avtalet mellan Lideta och Conscriptor omfattar både journalskrivning på distans och ny teknologi från Conscriptor och har ett uppskattat årligt värde på över 5 miljoner kronor. Avtalet innebär att Conscriptor kommer att tillsätta stora utvecklingsresurser för att möta kraven från Lideta. Lidetakoncernen är under en kraftig expansion och förvärvade nyligen ytterligare elva primärvårdsenheter av Aleris. […]

Conscriptor lanserar certifieringen ”Grön Journal”

Som ett led i att öka fokus på vårdadministrationens effektivitet, kostnader och inte minst miljöpåverkan, lanserar Conscriptor AB i dag certifieringen ”Grön Journal”. Med ”Grön Journal” finns nu för första gången en certifiering som kvalitetssäkrar kostnader och miljöpåverkan även inom vårddokumentationen. Sveriges alla vårdgivare, offentliga så väl som privata, kan tilldelas certifieringen. För att tilldelas […]