fbpx

Vårdkoncernen Lideta i strategiskt samarbete med Conscriptor för att digitalisera och effektivisera sin vårdadministration

Avtalet mellan Lideta och Conscriptor omfattar både journalskrivning på distans och ny teknologi från Conscriptor och har ett uppskattat årligt värde på över 5 miljoner kronor. Avtalet innebär att Conscriptor kommer att tillsätta stora utvecklingsresurser för att möta kraven från Lideta.

Lidetakoncernen är under en kraftig expansion och förvärvade nyligen ytterligare elva primärvårdsenheter av Aleris.
-Vi växer vår verksamhet kraftigt och vill säkerställa högsta kvalitet i allt vi gör. Detta inkluderar även en korrekt och effektiv vårdadministration. Vi har utvärderat samarbetet med Conscriptor under flera år och har en mycket god erfarenhet av deras leveransförmåga som stämmer väl mot de krav och förväntningar vi har på strategiska partners till oss. Nu är det naturligt att vi utökar samarbetet, säger Hugo Lewné VD och operativ chef för Lideta.

-Vi är så klart oerhört glada att Lideta valt oss som en av sina strategiska partners i deras expansion. Det är ett tufft avtal med tydliga krav på ökad effektivisering och på investeringar i ny utveckling. Vi gillar utmaningar och sätter nu fullt fokus med att utveckla vår leverans till medarbetarna hos Lideta, säger Henric Carlsson (bilden), VD för Conscriptor.

Till grund för avtalet ligger flera analyser som visar på fördelarna med samarbetet med Conscriptor. Men Conscriptors framgångsrika teknikutveckling har också bidragit till avtalet.

-Vi har gjort flera jämförande kalkyler som tydligt visar på Conscriptors förmåga att skapa hög effektivitet i momenten kring vårdadministrationen genom sitt tydliga fokus. Vi ville även vara en del av deras nya teknologi med bl.a. AI. Under hösten kommer vi att inleda ett antal piloter för att se hur vi ytterligare kan höja kvaliteten och korta ledtiderna kring dokumentationen, då vår personal skall ha ett tydligt fokus på våra patienter och inte på all administration, säger Hugo Lewné.

För att klara det omfattande uppdraget lyfter Conscriptor in mycket resurser på utveckling kring maskininlärning och AI och har nu ett stort team som är engagerade med detta uppdrag.

-Jag räknar med tester och första leveranser kring detta direkt efter sommaren. Vårt mål att bidra till en sjukvård där mer tid frigörs till patienter och mindre går till administration, har förmodligen aldrig varit mer aktuellt än just nu. Sjukvården har stora utmaningar men också möjligheter där vi vill vara en aktiv del i en förändring som gynnar patienter, personal och skattebetalare, oaktat privat eller landstingsdriven driftsform, säger Henric Carlsson.