fbpx

Bra Datainspektionen!

När Datainspektionen nu ska genomföra en granskning hos åtta olika vårdgivare är det både bra, välkommet och tyvärr nödvändigt.
Bra för att flera uppmärksammade fall visat på oroväckande stora brister och luckor i flera vårdgivares journalsystem och nödvändigt för att kravställa att patientdatalagen följs. Men det handlar också om att vårdadministrationen nu lyfts fram som en viktig del av vården. Ytterst handlar det dock om patienternas förtroende för hela den svenska vården.

Datainspektionen ska granska hur åtta vårdgivare säkerställer att insynen i journalsystemet hanteras korrekt och om det finns ett loggsystem som säkerställer att eventuella olagliga intrång kan avslöjas.

Sedan 2018 är Conscriptor certifierade enligt ISO27001. Det är den enda standard som säkerställer datasäkerheten mot patientlagen. Det innebär att Conscriptor uppfyller alla de juridiska krav som ställs kring dataåtkomst och behörigheter.
Den tekniska utvecklingen går fort och digitaliseringen utvecklar vården och vårdadministrationen.

Conscriptor tycker digitaliseringen kan och borde gå ännu fortare. ”Journal via nätet” och patienternas krav på snabb och korrekt delaktighet är en drivkraft. Effektiviseringen av vården en annan. Det finns enorma resurser att spara om vårdadministrationen blir effektivare med hjälp av digitaliseringen.

Om vi bara kan få läkarna att tillbringa hälften av sin tid hos patienterna, istället för att lägga den på administrationen, är mycket vunnet! Förhoppningsvis prioriteras vårdadministrationen högre nu när Datainspektionen inleder sin granskning. Datainspektionens arbete ska förstås egentligen inte behövas i Sverige 2019. Men nu behövs det och det är bra att den görs.

Så välkommen Datainspektionen.