fbpx

JO- detta är ett problem. Men det finns lösningar

När JO kritiserar NU-sjukvården i Västra Götaland för att vara för långsam med att lämna ut journalen, är det en bekräftelse på det som oberoende undersökningen ”Fakta och Trender i Vårdsverige” redovisat. 7 av 10 verksamhetschefer medger i undersökningen att man har svårt att hinna med administrationen….

JO-anmälaren fick vänta i över två veckor på att få ut sin journal. Enligt JO bör det ske redan samma dag även om någon dags fördröjning kan vara acceptabelt. Socialstyrelsens rekommendation är att journalen ska vara färdigställd inom tre dagar.
– Hela resonemanget bygger på att all patientdokumentation är klar i anslutning till besöket. Då duger det inte att man har ledtider på 2-3 veckor eller att man sätter läkare eller sköterskor att administrera i stället för att de träffar patienter. Bara för att man skall klara vårdadministrationen. Vi måste börja jobba annorlunda med administrationen, säger Henric Carlsson, vd på Conscriptor.

När oberoende undersökningsinstitutet PMP frågade 100 vårdchefer i Sverige svarade sju procent att de aldrig håller Socialstyrelsens rekommendation på tre dagar, 12 procent att de sällan gör det och knappt hälften att de oftast gör det. Bara drygt 30 procent att de alltid lever upp till Socialstyrelsens rekommendation.
– Vårdadministrationen måste bli mycket effektivare och anamma digitaliseringens möjligheter även när det gäller journalföringen. Kraven på snabbhet och tillgänglighet kommer inte att bli mindre från patienterna när ”Journal på nätet” nu utvecklas i en rasande takt. Vårdadministrationen i dag är omodern och har låg prioritet på många håll och har tillåtits att leva sitt egna liv. Vi måste börja prata om vad administrationen i vården innebär och vad den kostar säger Henric Carlsson.

Framtiden är AI, artificiell intelligens. I dag finns AI redan runt oss i vardagen och det är där, i AI, som utvecklingsmöjligheterna finns även inom vårdadministrationen.
– Framtiden stavas taligenkännande teknik med mänskligt stöd. Smart teknik i symbios med människa skapar effekten vi vill uppnå. AI-tekniken är väl utvecklad redan idag och fungerar bra. Men har ofta svårt att integrera med vårdens system och det är inom detta område vi har vårt fokus just nu, säger Henric Carlsson.

Men det kommer även behövas medicinska sekreterare som garanterar säkerheten kring journalen, säger Henric Carlsson, som menar att det här ett verktyg som gör vårdadministrationen mer effektiv.
– Man skall inte se att lösningen ersätter människan utan man skall se tekniken som ett beslutsstöd och avlastning men då gäller det att man ”skruvat in” lösningen på rätt sätt för tekniken skall inte diktera villkoren utan stödja gänget som sliter på vårdgolvet, avslutar Henric Carlsson.