fbpx

Conscriptor är redo för GDPR, är ni?

På söndag är det bara två månader kvar. Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft, något som skapat oro och osäkerhet bland många företag och organisationer i hela EU. Conscriptor är med färska ISO 27001-certifieringen redo för GDPR.

Henric Carlsson, VD Conscriptor:
– Sedan i mars i år är vi även ISO 27001-certifierade och står därmed väl rustade inför GDPR.  Några mindre pågående justeringar och anpassningar återstår att genomföra, men vi kommer redan innan den 25 maj att möta de hårda krav som GDPR ställer på våra processer och hela vår verksamhet.

– 27 001-certifieringen ställer mycket stora krav på hur vi hanterar informationssäkerheten. Det handlar om allt från hur vi lagrar data såväl digitalt som analogt, hanterar login, till hur vi dokumenterar information och hanterar personuppgifter. Personligen anser jag att många förstorar upp effekterna av GDPR men det handlar ytterst om att ha ordning på sina processer och rutiner.

– Nu är vi certifierande för ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 27001, dvs kvalitet, miljö, arbetsmiljö och datasäkerhet. Det ställer stora krav på tydliga rutiner och processer och att vi alltid levererar i enlighet med dessa certifieringar. Men ytterst handlar det om svara på kundernas och i förlängningen, patienternas höga krav på kvalitet och säkerhet. Med certifieringarna i botten och vårt löpande arbete, kan vi med stolthet säga att vi möter kundernas och patienternas krav.

GDPR ersätter helt den svenska PUL-lagen. GDPR reglerar hur personuppgifter hanteras och ger individen stärkt personlig integritet.