fbpx

Orimliga akutköer, vad är så svårt?

SvT Nyheter, 15 feb, 2018:
På Sahlgrenskas akutmottagning i Göteborg tar det längst tid i landet innan man blir läkarbedömd. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. På mottagningen får man i snitt vänta 4 timmar och 30 minuter. En timme mer än genomsnittstiden i landet.

Det tar dessutom längst tid innan man blir läkarbedömd, 1 timme och 43 minuter, visar rapporten. Inte nog med detta, väntetiderna ökar!

Henric Carlsson VD, Conscriptor kommenterar:
Det finns en frustrerande ekvation här som inte går ihop. Det saknas å ena sidan ständigt läkare och medicinska sekreterare i vården, å andra sidan har vården 2017/2018 aldrig tidigare haft så mycket ekonomiska resurser som just nu och aldrig haft fler läkare per capita än i dag. Bland annat genom politiska ”kömiljarder” som ett ekonomiskt incitament- inom ramen för uppdraget.

Så varför går det ändå inte ihop?

Vi vet att läkare och sjuksköterskor lägger cirka 30 procent av arbetstiden hos patienterna(*). Resten går till bland annat administration.

En sak är säker. Vi kan inte låta läkare och sköterskor fortsätta lägga 70% av sin tid på administration. Det är närmast ett tjänstefel och helt orättvist mot vårdpersonalen som gör saker de inte har kompetens för. Det blir ett svek mot patienterna. Dessutom är det ett lagbrott inom ramen för vårdgarantin, där cirka 25 procent av vårdgivarna inte lever upp till lagens krav.

Vårdadministrationen måste digitaliseras och bli mer effektiv. Lösningen är primärt inte mer resurser. Lösningen är att det måste bli mindre administration för att skapa mer vård.

Vad tycker du om Henrics kommentar och hur ser du på väntetiden på akutmottagningarna?
(*) Anders Ivarsson Westerberg, docent i ekonomi och forskare vid Södertörn Högskola.