fbpx

Detta eviga journalberg. Varför?

Tidningen Vision skriver:
40 procent av akutmottagningarna i Tidningen Visions undersökning släpar efter rejält när det gäller journalskrivandet. De har oskrivna diktat som är två veckor eller äldre – upp till flera månader. Situationen har förvärrats sedan tidningens förra undersökning, som gjordes för tre år sedan.

Henric Carlsson, vd Conscriptor kommenterar:
Det handlar ytterst om att rätt personal måste göra rätt saker. När vi lät ett oberoende undersökningsföretag undersöka hur verksamhetschefer i Sverige uppfattar vårdadministrationen, framkommer det att 8 av 10 anser att det går att omfördela arbetsuppgifterna som vårdpersonal utför i dag. 7 av 10 verksamhetschefer säger att medicinska sekreterare kan utföra arbetsuppgifterna! Samtidigt visar vår mätning att bara 4 av 10 anser sig klara Socialstyrelsens mål för dokumentation i tid.

Vården måste effektiviseras även inom administrationen. En svensk läkare tillbringar bara 30 procent av sin arbetstid hos patienterna, resterande tid, hela 70 procent, går bland annat till administration. Här är en utmaning i vården som borde prioriteras mycket högre.
Tänk nytt, bryt invanda strukturer och fatta moderna beslut. Mindre administration ger faktiskt mer vård!