fbpx

När väljarna får välja – Mer vård!

När SvT och Novus i mellandagarna redovisade årets sista väljarbarometer är sjukvården fortsatt den viktigaste politiska frågan. Precis som den varit sedan december 2016. 65 procent av svenskarna anser att sjukvården är den viktigaste politiska frågan, ett knappt år före valet.

Henric Carlsson, Conscriptors VD kommenterar, väljarnas siffror:

-Opinionsmätningen visar tydligt att väljarna vill ha mer god vård för sina skattepengar. Vården står idag inför en helt ny era där många fler kommer att kräva mer vård i samband med en åldrande och ökande befolkning. Jag ser inga tydliga tecken på att fler resurser skjuts till i vården av storlek som verkligen skulle göra skillnad. Några riktade miljarder till en budget som omfamnar 300 miljarder som dessutom skall fördelas på 21 landsting, gör tyvärr ingen avgörande skillnad! Detta är enligt min mening bortkastade skattepengar. Väljarna har vården högst upp på dagordningen och då krävs det mod från politiken och handling från oss som verkar i sektorn, säger Henric Carlsson.

-Jag ser demografin som en stor utmaning i vården. Det saknas resurser i form av personal, så det gäller att fokusera på kompetensförsörjningen. Detta är en av anledningarna till varför det diskuteras så mycket om digitalisering i vården tror jag, då många ser detta som en lösning på kompetensförsörjning.

-Vi måste våga ändra i vårdens arbetsuppgifter där många sköterskor och läkare idag agerar sekreterare och springer runt och administrerar, på bekostnad av dyrbar patienttid. Ofattbara 70 procent av arbetstiden går till bl.a administration, enligt vetenskapligt grundad statistik från Södertörns Högskola. En svensk läkare borde förstås ägna 70 procent av sin tid åt patienterna och 30 procent för administration.

-Det måste bli tydliga krav på mer patientfokus. Moment som administration måste överlåtas till personal som är specialister på detta. Jag är helt säker på att läkare och sköterskor hellre vårdar patienter, än administrerar patienter, säger Henric Carlsson.

-Vi kommer investera många miljoner under 2018 i helt ny modern teknik för att underlätta administrationen. Vårt uppdrag är att skapa mer vård och mindre administration. Vi gör det genom bl.a genom att utnyttja digitaliseringen, säger Henric Carlsson.

-Låt oss visa väljarna att även vi inom vården anser att den bästa och mesta effektiva vården är även högst på vår agenda för 2018.