fbpx

Gör inte populistiska utspel med personal som sliter i vården

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att öka anslagen till landstingen med två miljarder kronor årligen i höstbudgeten. Conscriptors vd Henric Carlsson, är kritisk mot satsningen:

Landstingen, personalen och i förlängningen patienterna, förtjänar ett bättre stöd från regeringen än detta. Vi ser på nära håll hur verksamheterna i vården sliter hårt. Därför blir det nästan oförskämt att lura personal och väljare med den här typen av populistiska utspel.

Det är självklart bra att ge våra sjuka och behövande viktiga vårdresurser men att tro att två miljarder gör stor skillnad i vården är väldigt politikernaivt. Låt oss göra skillnad för dem som sliter i dagen sjukvård. Men göra skillnad på riktigt!

Två miljarder är förstås mycket pengar men om man beaktar att sjukvården kostar ca 260 miljarder årligen så blir detta ett tillskott på knappt 0,8 procent. Om vi ställer detta i relation till att en genomsnittlig inkomst i Sverige ligger på ca 26 000kr så motsvarar denna extra satsning ca 200kr/månad för en genomsnittlig löntagare om man gör om satsningen till en lönehöjning bara för att få ett perspektiv.

Om vi tar detta som ett exempel så kan man inte förvänta sig en annorlunda livsstil för 200kr extra per månad, så hur stor skillnad gör egentligen två miljarder fördelat på samtliga landsting?

Vill man förändra vården på riktigt eller är det ett populistiskt grepp då vi idag även kan läsa om att vården är prioriterad valfråga?

Vi ser i egna studier att det går att spara två till tre miljarder på vårdens administration, mycket bara genom att jobba effektivare och annorlunda och mer processtyrt. Tillför man dessutom modern teknik så går det sannolikt att spara ännu mer. Men låt oss börja med att använda våra befintliga resurser och den kompetens som finns i vården först. Men göra det effektivare.

Om man gör det slipper man tillföra mer medel och kan använda de resurser som redan finns. Alltså kan man frigöra ytterligare miljarder till våra sjuka och behövande som idag försvinner bland annat genom att man använder dyra läkar- och sköterskeresurser till administration. En svensk läkare lägger idag bara cirka 30 procent av sin arbetstid hos patienten!

Mer pengar till vården är bra, men regeringens tro att mer ekonomiska resurser löser problemen håller inte. Lösningen måste också vara ”rätt person på rätt plats”. Det ger mer vård och mindre administration och kommer patienterna till nytta. Låt oss nu jobba smartare i vården för patienten inte för väljarkåren och respektera dem som står på vårdgolvet!