fbpx

Dags att slänga ut faxen i vården och säga hej till AI!

Himss 2017 är över. Här kommer några avslutande reflektioner, från världens största mässa inom vård-IT.

De samtalen som är mest intressanta här är Big Data, AI, Watson, m.m. Hantverket är klart på väg bort från vården. In kommer istället logik och analys.

Vårdpersonalens roll kommer till stora delar radikalt att förändras. I teststadiet kan avancerad teknologi inom vissa specialiteter, redan ha en träff på diagnossättningen med 97 procent. Bara genom att tolka data i journalen. En läkare som ställer tre felaktiga diagnoser på 100 patienter är riktigt riktigt bra! Så det här är framtiden. Den nya rollen blir så småningom mer som av övervakare av system. Vi är inte där ännu men trenden är tydlig.

Intressant att notera är att strukturerad data inte är nödvändigt så varför hänga kvar vid detta förlegade gammalmodiga sätt. Gemensam nomenklatur är givetvis centralt men även detta tror jag tekniken kan lösa för oss genom att på ett intelligent sätt tolka innebörd av data. Vårt Internet fungerar förvånansvärt bra utan strukturerad data, det går även i vården.

 

Avslutar dagen på mässan med ett videomöte med vår IT chef Sverige. Temat för mötet som jag blev kallad till handlade om papper som fysiskt skall skrivas under för sekretessansökan. E-legitimation är tydligen inte lösningen 2017 utan faxen har en starkare roll!!

Vidare jobbar vi med ett 30-tal olika rutiner för olika kunder så väl offentliga som privata kring samma fråga för det saknas standard. Vi får jobba fram en egen lösning för detta är inte acceptabelt mer om detta senare.

Jag inser att vi i vården har en lång resa att göra. Men AI skall in och faxen skall ut. Det är bara det att det är två ytterligheter som skall mötas i dörren.

/Henric Carlsson, vd och grundare Conscriptor AB