fbpx

Sveriges bästa arbetsplats för medicinska sekreterare – en bit på väg

Nu är den årliga medarbetarenkäten sammanställd och presenterad. Sammantaget stortrivs medarbetarna på Conscriptor. Men det finns förstås några områden som ska bli ännu bättre.

-Ledningen och främst HR har jobbat hårt med frågan sedan 2013. Resultatet vi ser nu är effekterna av många åtgärder i ett målinriktat och effektivt förändrings- och förbättringsarbete, säger VD Henric Carlsson.

Den kanske enskilt viktigaste siffran ur enkäten är att hela 66 procent av medarbetarna hos Conscriptor, trivs mycket bra med jobbet. Siffran innebär en ökning med fyra procentenheter sedan senaste mätningen 2015. Sedan starten av jämförbara mätningar (2013), har trivseln i genomsnitt ökat med 14 procent varje år.

Arbetsbelastningen är en viktig fråga kring arbetsmiljön. 67 procent av medarbetarna upplever arbetsbelastningen som bra, 28 procent som mycket bra. En annan mycket positiv siffra är att hela 85 procent av personalen upplever att de får den kompetensutveckling de behöver. Den siffran har därmed ökat med hela 16 procentenheter sedan 2013.

I ett bolag som Conscriptor, där de flesta arbetar på distans, är fungerande teknik en mycket viktig del. Medarbetarna uppskattar IT-avdelningen stort, för både kunskap, snabbhet och tillgänglighet.

Samarbetet med närmaste chef, julklapp och blomma vid födelsedagar, lyfter många medarbetare fram i de enskilda svaren, som både generöst och mycket positivt.

Några av de förbättringsförslag som framgår av enkäten, är att medarbetare upplever pendlandet mellan ”mycket att göra” och ”lite att göra”, som mindre bra. Oftast beror det på att det är för lite att göra. En jämnare arbetsfördelning är önskemålet.

Arbetsfördelning och kundfördelningen har också förbättrats avsevärt sedan starten 2013, men här finns ändå en förbättringspotential.

Det var när Conscriptor förvärvade kollegor i branschen 2013 som mätningarna startade.

-Då var det viktigt att vi satte en gemensam kultur och fick ett nollvärde att utgå från. Missnöje och synpunkter kom tydligt fram i första mätningen. Ledningen identifierade och analyserade problemen, tillsatte resurser och målet är att Conscriptor ska vara landets bästa arbetsplats för medicinska sekreterare. Vi är på god väg men vi har en bit kvar, säger Henric Carlsson.