fbpx

Femte Gasellen klar

Att bli utnämnd till ett Gasellföretag av Dagens Industri en gång, är en stor fjäder i hatten för de flesta företag. På nyåret fick Conscriptor det femte diplomet och Gasellutmärkelsen.
Gasell_vinnare_2016

– Man blir såklart både glad och stolt över detta. Det skickar ett tydligt kvitto till hela vår organisation och till våra kunder. Det vi gör, gör vi jäkligt bra, säger bolagets grundare och vd Henric Carlsson.

Men nu ligger fokus framåt mot digitaliseringen och att möta vårdens stora utmaningar.
– Vi känner oss väl rustade för att vara en ledare av processen med digitaliseringen av vårdadministrationen. Kombinationen av en kontrollerad tillväxt och genomarbetade processer i hela bolaget, ny teknik, medarbetarnas kompetens och den nyligen genomförda ISO-certifieringen ger oss den organisatoriska stabilitet och ekonomiska uthållighet vi vill ha. Vi skall ge oss på att digitalisera vårdadministrationen och vi ger oss in i en mycket spännande framtid, avslutar Henric Carlsson

Fakta:
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Källa: Dagens Industri