fbpx

Distansarbete ger stora vinster

Arbete på distans innebär av naturliga skäl stora fördelar, för bland annat miljön. Hur stora? Vi gjorde en intern mätning. Vinsterna blir väldigt stora!

tjej-och-dator_conscriptorEnkätsvaren visar att vid tidigare anställningar kördes cirka 600 fler mil varje dag i privata bilar, till och från jobbet. Det innebär att Conscriptor nu besparar miljön drygt 1,6 ton Co2 per år eller 6,9 kg/person och år.

Tidsmässigt blev det cirka 58 000 restimmar, eller 235 timmar per person och år.

Omräknat i pengar kostade resorna ca 3,3 miljoner kronor, eller 13 000 kronor per person.
Kontakt: hr@conscriptor.se.
(Enkäten gjordes internt och jämförde resor hos tidigare arbetsgivare med dagens.)