fbpx

Tiden hos patienterna fördubblas om vårdens administration blir mer effektiv

Anders Ivarsson Westerberg, är en av landets ledande experter på administration. Han säger att läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna, kan fördubblas om vårdens administration effektiviseras.
-En läkare lägger i dag cirka trettio procent av sin tid hos patienterna och sjuttio procent på administration. Om administrationen blir mer effektiv kan det bli sjuttio procent hos patienterna istället, säger Anders Ivarsson Westerberg i det senaste avsnittet av ConscriptorTV (klicka på bilden för filmen).conscriptortv_anders-ivarsson_dec16

Anders Ivarsson Westerberg är docent i ekonomi och forskare och lärare vid Södertörns högskola.  Han är också en av författarna till boken ”Administrationssamhället”.

-Administrationen är ”information”. Den är nödvändig för att en organisation ska kunna fungera. Men frågan är hur stor den behöver vara och vad den är bra för, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Forskning visar att Sverige håller internationella nivåer när man tittar på mängden administration i vården. Samma forskning visar också att administrationen växer.
-Fördelningen i vården ligger totalt sett på ungefär på 50/50 när det gäller fördelningen av ”vårdtid” och administration. Men tittar vi enskilt på läkarna så använder en svensk läkare cirka 30 procent av sin tid till att träffa patienter. En stor del av övrig tid är administration, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Conscriptor har gjort omfattande analyser under lång tid bland hundratals olika uppdragsgivare. Analyserna visar att medicinska sekreterare, oavsett ägarform, lägger cirka 35 procent av sin tid på vårdadministration.
-Resten av tiden går till annat på mottagningen, säger Henric Carlsson, vd för Conscriptor. Det är förstås förfärligt att det ser ut så här.

Som en av landets ledande experter på administration, menar Anders Ivarsson Westerberg, att det inte finns några enkla och snabba lösningar för hur vården ska bli mer effektiv. Men att det är fullt möjligt. En effektivare administration ger definitivt mer vård till patienterna.
– Generaliseringen måste bli en specialisering igen även inom vårdadministrationen. Antingen att man lägger ut vårdadministrationen på de som är specialister eller att man anställer fler administratörer inom vården. Med en specialisering skulle det gå att vända siffrorna för läkarnas patienttider till att bli sjuttio procent hos patienterna och trettio procent i administration, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Henric Carlsson är på samma linje när det gäller möjligheterna att genomföra en effektivisering.
-Det är en stor och övergripande helhetsprocess som måste innehålla nyckeltal, mätningar, specialisering av uppgifterna och införandet av ny smart teknik i samarbete med de medicinska sekreterarna. Med den processen kommer vårdadministrationen att bli mer effektiv. Ytterst till största gagn för patienterna, säger Henric Carlsson.