Opinion

Låt vårdpersonalen vårda, inte administrera
Publicerad 2014-09-09

Mer vrd. Mindre administration.

Mindre administration i vården är en oerhört viktig fråga. Jag följer den politiska debatten och nästan alla partier talar om att anställa fler läkare och sköterskor som lösningen på de problem vi har inom vården. Jag anser att vi först och främst måste använda de resurser vi redan har. I dag administrerar läkare minst 30% av sin tid.Personal i vården, oavsett kategori, vill leverera en god vård i första hand, flertalet brinner inte för att administrera. Vi måste i det ljuset våga omfördela våra resurser. Vi behöver satsa mer på teknik som ett verktyg för att effektivisera, utan att samtidigt skapa ytterligare administration och fler klick i olika formulär.

Låt vården göra det de är bäst på, nämligen att ta hand om våra nära och kära när de behöver vård. Inom vårt bolag ägnar vi en stor del av resurserna till att förbättra och minska kostnaden för administration i vården – utan att i första hand involvera vårdpersonalen. Igen, de behöver vårda, inte administrera. Detta är ingen lätt uppgift men vi har bestämt oss för att lyckas. Det är viktigt att debatten fortsätter för vi har ett gigantiskt pussel att lägga, med större behov och mindre resurser.

Henric Carlsson VD och grundare Conscriptor


Pensionsavgångar ger oss en tickande bomb
Publicerad 2014-05-30

I Sverige har vi en mycket kompetent yrkesgrupp som inom några år kommer att vara en akut bristvara. När tusentals läkarsekreterare går i pension är adepterna och nytillskotten få. Samtidigt visar en nyligen genomförd undersökning av tidningen Vision att samtliga landets lokala läkarföreningar upplever att de har att hantera mer administration i dag än för fem år sedan. 25 av de 28 lokala föreningarna svarar också att det behövs fler medicinska sekreterare. Samtidigt som de som finns i dag ofta är överlastade med administrativa uppgifter.

Så vad gör vi? Förmodligen stavas en del av lösningen ny, användarvänlig teknik. När det gäller journalskrivning är möjligheterna stora att med digital teknik och smarta systemstöd effektivisera arbetet. Inte minst måste vårdens leverantörer ha kapacitet att förse verksamheten med relevanta nyckeltal baserat på den kunskap som finns och som ökar för varje dag. Transparens, kunskapsöverförande och nytänkande behöver i det arbetet vara en självklar del av vardagen.

Låt ny teknik och en ny administrationsstruktur bli en del av lösningen
Om vi ska klara av att möta framtidens vårdbehov är en av flera utmaningar att färre läkarsekreterare ska ställas mot ökande vårdbehov och krav på effektiv, säker dokumentation. Att vi inom överskådlig tid skulle få fram en större mängd läkarsekreterare känns orealistiskt. Som vi ser det förutsätter den situationen en ny administrationsstruktur där läkarsekreterarna frigörs från en stor del av dagens manuella journalskrivning. Nya lösningar som använder direktdiktat kan vara ett sätt att på sikt eliminera journalskrivningen så som den utförs i dag. Andra hjälpmedel som användarvänliga frågemallar kan också rationalisera arbetet betydligt. Outsourcing av journalskrivningen är också en del av lösningen som många gånger är både billigare och effektivare, i synnerhet när vi ser till helheten och jämför med den faktiska kostnaden för dagens journalhantering.

Som vi ser det är det inte läkarna eller annan personal som behöver vårda som ska driva den här utvecklingen framåt utan snarare de aktörer som är specialiserade på att erbjuda en effektiv vårddokumentation.