Nyheter

Företaget Conscriptor har förvärvat de bägge företagen LocusMedicus och IQ Responsum.

Genom förvärven blir Conscriptor landets största leverantör inom journalhantering med cirka 200 medarbetare och 80 MSEK i omsättning.

De sammanslagna företagen förväntas tillsammans möjliggöra ytterligare effektivisering inom svensk sjukvårdsadministration och öka kvaliteten för både privata och offentliga vårdgivare. Förvärven syftar också till att kunna erbjuda minskade kostnader för journalhantering.

– Vi arbetar på en marknad i stark förändring där våra kunder, privata såväl som offentliga, har ökade krav på sig att leverera mer sjukvård för varje skattekrona. Conscriptor förbättrar nu förutsättningarna att vara en fortsatt aktiv partner i den här processen samtidigt som vi bättre kan hjälpa sjukvården att möta kraven från patienterna. Vi ser också hur stora pensionsavgångar och behovet av teknikutveckling kommer att påverka svensk sjukvård och efterfrågan på effektiv administration de närmaste åren, säger Henric Carlsson, vd Conscriptor.

LocusMedicus har i dag cirka 80 medarbetare och IQ Responsum 17. LocusMedicus produktion sker i Gällivare och Stockholm. IQ Responsums produktion sker i Luleå. Bägge företagen har kunder i hela Sverige.

– Tillsammans med våra nya medarbetare och en sammanslagen organisation skapar vi nu ännu bättre förutsättningar att arbeta med fullt fokus på att erbjuda sjukvårdens aktörer ett modernt verksamhetsstöd och effektiva processer, avslutar Henric Carlsson.


ComHem stärker rösten
Publicerad 2012-12-17

En av våra viktiga pilotkunder som valde att vara med i ett tidigt skede i vårt utvecklingsarbete har valt att lämna pilotfasen och implementera vår tjänst permanent för stora delar av sin säljkår.

-Vi tycker detta är oerhört roligt och det kvitto vi får för VoiceNotes att det hjälper företag att öka kvalitet och effektivitet i sin dokumentation gör oss oerhört stolta säger Niclas Gustavsson, affärsområdeschef.


Återigen en Gasell
Publicerad 2012-11-23

För fjärde året i rad utnämner tidningen Dagens Industri, Conscriptor som ett av Västsveriges och Orust enda Gasellföretag.

Vilket kvitto!, utbrister VD Henric Carlsson i samband med utnämningen.

-Vi har ett starkt koncept, otroligt duktig personal och ett starkt driv i vår organisation. Denna utnämning är man extra stolt över i denna bistra lågkonjunktur  fortsätter Henric Carlsson som lovar på fortsatt expansion för företaget.

För att bli nominerad som Gasell måste ett företag omsätta minst 10 miljoner, ha minst 10 anställda och dubblat sin omsättning de tre senaste åren under lönsamhet.


För att klara av morgondagens krav på effektiviseringar inom sjukvården behöver olika parter och intressenter inom sjukvården finna nya lösningar och arbetssätt. Detta diskuterades under ett seminarie i Stockholm i november tillsammans med 100 beslutsfattare inom vården.

Apple stod som värd för denna viktiga dag och Conscriptor var inbjudna att tala om de mobila lösningar och appar som företaget utvecklar inom sjukvården för att effektivisera journalhantering som är Conscriptors fokusområde.

-Mobilitet i sjukvården innebär nya arbetssätt och vi lägger nu stort fokus att utveckla appar för nästa generations journalhantering som är helt journaloberoende säger Henric Carlsson, VD.


Nu även för Android
Publicerad 2012-11-02

Vi märker ett stort intresse för vår tjänst, VoiceNotes och flera kunder vill nu implementera detta i hela sin säljorganisation vilket ställer andra krav på de plattformar vi måste anpassa tjänsten för. Vi lanserar därför nu även VoiceNotes för plattformen Android för att tillmötesgå efterfrågan meddelar Niclas Gustavssson, Affärsområdeschef.