Nyheter

Anders Ivarsson Westerberg, är en av landets ledande experter på administration. Han säger att läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna, kan fördubblas om vårdens administration effektiviseras.
-En läkare lägger i dag cirka trettio procent av sin tid hos patienterna och sjuttio procent på administration. Om administrationen blir mer effektiv kan det bli sjuttio procent hos patienterna istället, säger Anders Ivarsson Westerberg i det senaste avsnittet av ConscriptorTV (klicka på bilden för filmen).conscriptortv_anders-ivarsson_dec16

Anders Ivarsson Westerberg är docent i ekonomi och forskare och lärare vid Södertörns högskola.  Han är också en av författarna till boken ”Administrationssamhället”.

-Administrationen är ”information”. Den är nödvändig för att en organisation ska kunna fungera. Men frågan är hur stor den behöver vara och vad den är bra för, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Forskning visar att Sverige håller internationella nivåer när man tittar på mängden administration i vården. Samma forskning visar också att administrationen växer.
-Fördelningen i vården ligger totalt sett på ungefär på 50/50 när det gäller fördelningen av ”vårdtid” och administration. Men tittar vi enskilt på läkarna så använder en svensk läkare cirka 30 procent av sin tid till att träffa patienter. En stor del av övrig tid är administration, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Conscriptor har gjort omfattande analyser under lång tid bland hundratals olika uppdragsgivare. Analyserna visar att medicinska sekreterare, oavsett ägarform, lägger cirka 35 procent av sin tid på vårdadministration.
-Resten av tiden går till annat på mottagningen, säger Henric Carlsson, vd för Conscriptor. Det är förstås förfärligt att det ser ut så här.

Som en av landets ledande experter på administration, menar Anders Ivarsson Westerberg, att det inte finns några enkla och snabba lösningar för hur vården ska bli mer effektiv. Men att det är fullt möjligt. En effektivare administration ger definitivt mer vård till patienterna.
– Generaliseringen måste bli en specialisering igen även inom vårdadministrationen. Antingen att man lägger ut vårdadministrationen på de som är specialister eller att man anställer fler administratörer inom vården. Med en specialisering skulle det gå att vända siffrorna för läkarnas patienttider till att bli sjuttio procent hos patienterna och trettio procent i administration, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Henric Carlsson är på samma linje när det gäller möjligheterna att genomföra en effektivisering.
-Det är en stor och övergripande helhetsprocess som måste innehålla nyckeltal, mätningar, specialisering av uppgifterna och införandet av ny smart teknik i samarbete med de medicinska sekreterarna. Med den processen kommer vårdadministrationen att bli mer effektiv. Ytterst till största gagn för patienterna, säger Henric Carlsson.


Avtal klart med VGR
Publicerad 2016-12-07

Västra Götalandsregionen (VGR) och Conscriptor, som under en längre tid digitaliserat svensk vårdadministration, har efter upphandling ingått ett nytt tvåårigt samarbetsavtal. Avtalet gäller vårddokumentation som en tjänst och omfattar både primärvårdens vårdcentraler och 19 sjukhus inom slutenvården.

anette-falkenrothSamarbetsavtalet, som är det första som gäller journalskrivning på distans, stärker patientsäkerheten ytterligare och effektiviserar vårdadministrationen avsevärt. Den stora vinnaren är patientgruppen som nu alltid kommer att ha uppdaterade journaler enligt det regelverk och de kvalitetskrav som VGR arbetar efter.

Anette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg:
-Avtalet innebär att det nu finns bra och tydliga förutsättningar för ett effektivt samarbete som vi kan utveckla tillsammans och därmed öka kvalitén och effektiviteten i vårdadministrationen och förbättra för patienterna.

Klas Malmström, försäljningschef Conscriptor:
-Vårdadministrationen blir nu effektivare, när mer tid läggs på patienterna, i stället för på vårdadministration. Läkaren får bättre möjlighet att vara mer läkare och sköterskan kan vara mer sköterska hos patienterna, när de inte behöver lägga lika mycket tid på journalskrivandet.

klas-malmstro%cc%88m_portra%cc%88tt_dec2016

-Nu höjs både kvalité, patientsäkerhet och effektivitet i vårdadministrationen och vårt absoluta mål är 100 procent uppdaterade journaler inom 48 timmar. Med digitaliseringens nya möjligheter som te.x. ”Journal via nätet” kommer automatiskt högre krav från patienterna på både snabbhet och tillgänglighet. Med en effektivare vårdadministration blir de kraven lättare att möta.

Flera prestigefyllda utredningar har den senaste tiden påpekat vårdens problem med att vårddokumentationen tenderar släpa efter. En inaktuell journal kan i värsta fall påverka kommande medicinska beslut. Därför har ett av målen med upphandlingen varit att höja patientsäkerheten när det gäller uppdateringen av journalerna.
VGR är ett av flera landsting som det senaste året valt att teckna avtal med Conscriptor. Bland övriga landsting och regioner som valt att samarbeta med Conscriptor finns bland annat Gotland, Västmanland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Gävleborg och senast Blekinge.


conscriptortv_halvdagssem_nov16

Här kan du se och höra ett fylligt sammandrag i ConscriptorTV, från halvdagsseminariet Morgondagens vårddokumentation och E-hälsa”, som arrangerades av Conscriptor den 17 november, i Stockholm. (Längd 33:15, filmen finns nedan).

Bland annat föreläste Anders Ivarsson Westerberg, docent i ekonomi och forskare och lärare vid Södertörns högskola, om administration i en organisation. Medverkade gjorde även bland andra Henric Carlsson, Jan Gruenberg och Bo Eklund från Conscriptor.


Vi har härmed nöjet att bjuda in till ett kostnadsfritt seminarium för att informera och presentera nyheter som berör den ständigt pågående utvecklingen mot ett digitaliserat Vårdsverige.

Läkare och barn med stetoskopPå plats är vår partner Compugroup Medical (CGM) som bl a tillhandahåller systemet TakeCare och vi får ta del av nyheter inom både användarfunktioner samt övergripande framtida visioner.

Redan under 2017 kommer viss journalinformation att läggas ut på nätet, som innebär helt nya krav från patienterna på snabb journalhantering. Är din vårdenhet redo för den utmaningen? Det här seminariet hjälper dig att vara förberedd.

Datum: 17 november
Plats: Norrtullsgatan 6.
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: Senast den 11 november via e-post till: jan.gruenberg@conscriptor.se

Intresserad? Kontakta Jan Gruenberg 070-569 05 76, för mer information.


akuten-byggnad-foto-andreas-blomlo%cc%88fLandstinget i Blekinge och Conscriptor, som leder utvecklingen mot en effektivare och mer digitaliserad svensk vårdadministration, har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal.

Samarbetet mellan Landstinget i Blekinge och Conscriptor gäller leverans av vårddokumentation som en tjänst. Avtalet har slutits efter de tester som landstinget genomfört under hösten 2015.

-Med avtalet säkerställer vi att journalerna alltid är uppdaterade enligt det regelverk och de kvalitetskrav vi arbetar efter och vi kan använda vår egen personal till förbättringsarbete på olika nivåer utan att äventyra ledtider i vårdadministrationen, säger Eva Widell, tf, avdelningschef, vårdadministration – resurssekreterarna, vårdadministration Akutkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona – Karlshamn.

-Under hösten 2015 utvärderade vi Conscriptors tjänster och deras förslag på lösningar. Vi ser nu att de kan vara en del av flera viktiga åtgärder som vi nu gör för att säkerställa vår dokumentation, fortsätter Eva Widell.

-Vårddokumentationen är en viktig fråga där vi har krav på att journalutskrifter görs i tid och med hög kvalitet. Vi fattar många beslut i vår verksamhet baserat på information som finns i våra journalsystem. I dag är situationen sådan att vi själva inte hinner dokumentera allt inom de svarstider vi satt upp. Den tjänstebaserade lösning och teknik vi nu fortsätter med, gör att vi dels kommer i takt med journalerna, dels skapar utrymme för förbättringsarbete och möjligheter att införa effektivare rutiner, avslutar Eva Widell.

Henric Carlsson, vd Conscriptor:
– Det har varit en noggrann process med täta uppföljningar och utvärderingar där olika intressenter varit delaktiga, inklusive det lokala facket. Sammantaget är jag stolt över att man efter denna process valt att inleda detta långsiktiga arbete tillsammans med oss.
-Vi ser mer och mer att pressen på att informationen i vårdens system skall finnas där med kortare och kortare ledtider. Informationen är central för vårdens beslut. Trycket ökar dessutom ytterligare när patienten nästan i realtid, med ”Journal på nätet” skall kunna ta del av informationen kring patientbesöket.

Landstinget Blekinge är ett av flera landsting som det senaste året valt att teckna avtal med Conscriptor. Bland de övriga landsting och regioner som valt att samarbeta med Conscriptor finns bland annat Gotland, Västmanland, Stockholm, Uppsala, Värmland och Gävleborg.