Nyheter

Avtal klart med VGR
Publicerad 2016-12-07

Västra Götalandsregionen (VGR) och Conscriptor, som under en längre tid digitaliserat svensk vårdadministration, har efter upphandling ingått ett nytt tvåårigt samarbetsavtal. Avtalet gäller vårddokumentation som en tjänst och omfattar både primärvårdens vårdcentraler och 19 sjukhus inom slutenvården.

anette-falkenrothSamarbetsavtalet, som är det första som gäller journalskrivning på distans, stärker patientsäkerheten ytterligare och effektiviserar vårdadministrationen avsevärt. Den stora vinnaren är patientgruppen som nu alltid kommer att ha uppdaterade journaler enligt det regelverk och de kvalitetskrav som VGR arbetar efter.

Anette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg:
-Avtalet innebär att det nu finns bra och tydliga förutsättningar för ett effektivt samarbete som vi kan utveckla tillsammans och därmed öka kvalitén och effektiviteten i vårdadministrationen och förbättra för patienterna.

Klas Malmström, försäljningschef Conscriptor:
-Vårdadministrationen blir nu effektivare, när mer tid läggs på patienterna, i stället för på vårdadministration. Läkaren får bättre möjlighet att vara mer läkare och sköterskan kan vara mer sköterska hos patienterna, när de inte behöver lägga lika mycket tid på journalskrivandet.

klas-malmstro%cc%88m_portra%cc%88tt_dec2016

-Nu höjs både kvalité, patientsäkerhet och effektivitet i vårdadministrationen och vårt absoluta mål är 100 procent uppdaterade journaler inom 48 timmar. Med digitaliseringens nya möjligheter som te.x. ”Journal via nätet” kommer automatiskt högre krav från patienterna på både snabbhet och tillgänglighet. Med en effektivare vårdadministration blir de kraven lättare att möta.

Flera prestigefyllda utredningar har den senaste tiden påpekat vårdens problem med att vårddokumentationen tenderar släpa efter. En inaktuell journal kan i värsta fall påverka kommande medicinska beslut. Därför har ett av målen med upphandlingen varit att höja patientsäkerheten när det gäller uppdateringen av journalerna.
VGR är ett av flera landsting som det senaste året valt att teckna avtal med Conscriptor. Bland övriga landsting och regioner som valt att samarbeta med Conscriptor finns bland annat Gotland, Västmanland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Gävleborg och senast Blekinge.


conscriptortv_halvdagssem_nov16

Här kan du se och höra ett fylligt sammandrag i ConscriptorTV, från halvdagsseminariet Morgondagens vårddokumentation och E-hälsa”, som arrangerades av Conscriptor den 17 november, i Stockholm. (Längd 33:15, filmen finns nedan).

Bland annat föreläste Anders Ivarsson Westerberg, docent i ekonomi och forskare och lärare vid Södertörns högskola, om administration i en organisation. Medverkade gjorde även bland andra Henric Carlsson, Jan Gruenberg och Bo Eklund från Conscriptor.


Vi har härmed nöjet att bjuda in till ett kostnadsfritt seminarium för att informera och presentera nyheter som berör den ständigt pågående utvecklingen mot ett digitaliserat Vårdsverige.

Läkare och barn med stetoskopPå plats är vår partner Compugroup Medical (CGM) som bl a tillhandahåller systemet TakeCare och vi får ta del av nyheter inom både användarfunktioner samt övergripande framtida visioner.

Redan under 2017 kommer viss journalinformation att läggas ut på nätet, som innebär helt nya krav från patienterna på snabb journalhantering. Är din vårdenhet redo för den utmaningen? Det här seminariet hjälper dig att vara förberedd.

Datum: 17 november
Plats: Norrtullsgatan 6.
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: Senast den 11 november via e-post till: jan.gruenberg@conscriptor.se

Intresserad? Kontakta Jan Gruenberg 070-569 05 76, för mer information.


akuten-byggnad-foto-andreas-blomlo%cc%88fLandstinget i Blekinge och Conscriptor, som leder utvecklingen mot en effektivare och mer digitaliserad svensk vårdadministration, har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal.

Samarbetet mellan Landstinget i Blekinge och Conscriptor gäller leverans av vårddokumentation som en tjänst. Avtalet har slutits efter de tester som landstinget genomfört under hösten 2015.

-Med avtalet säkerställer vi att journalerna alltid är uppdaterade enligt det regelverk och de kvalitetskrav vi arbetar efter och vi kan använda vår egen personal till förbättringsarbete på olika nivåer utan att äventyra ledtider i vårdadministrationen, säger Eva Widell, tf, avdelningschef, vårdadministration – resurssekreterarna, vårdadministration Akutkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona – Karlshamn.

-Under hösten 2015 utvärderade vi Conscriptors tjänster och deras förslag på lösningar. Vi ser nu att de kan vara en del av flera viktiga åtgärder som vi nu gör för att säkerställa vår dokumentation, fortsätter Eva Widell.

-Vårddokumentationen är en viktig fråga där vi har krav på att journalutskrifter görs i tid och med hög kvalitet. Vi fattar många beslut i vår verksamhet baserat på information som finns i våra journalsystem. I dag är situationen sådan att vi själva inte hinner dokumentera allt inom de svarstider vi satt upp. Den tjänstebaserade lösning och teknik vi nu fortsätter med, gör att vi dels kommer i takt med journalerna, dels skapar utrymme för förbättringsarbete och möjligheter att införa effektivare rutiner, avslutar Eva Widell.

Henric Carlsson, vd Conscriptor:
– Det har varit en noggrann process med täta uppföljningar och utvärderingar där olika intressenter varit delaktiga, inklusive det lokala facket. Sammantaget är jag stolt över att man efter denna process valt att inleda detta långsiktiga arbete tillsammans med oss.
-Vi ser mer och mer att pressen på att informationen i vårdens system skall finnas där med kortare och kortare ledtider. Informationen är central för vårdens beslut. Trycket ökar dessutom ytterligare när patienten nästan i realtid, med ”Journal på nätet” skall kunna ta del av informationen kring patientbesöket.

Landstinget Blekinge är ett av flera landsting som det senaste året valt att teckna avtal med Conscriptor. Bland de övriga landsting och regioner som valt att samarbeta med Conscriptor finns bland annat Gotland, Västmanland, Stockholm, Uppsala, Värmland och Gävleborg.


De nya uppdragen blir fler och de befintliga uppdragen blir mer omfattande. Det betyder att vi behöver fler medicinska sekreterare för att kunna växa och leverera med högsta kvalitet.

Är inte du en av landets bästa medicinska sekreterare och intresserad av att vara med i Conscriptors framgångsrika gäng?

Våra medicinska sekreterare jobbar uteslutande på distans. I arbetsprocessen prioriterar vi säkerheten högst, både när det gäller teknik och personal. Allt för att kunna leverera med högsta kvalitet.

Conscriptor leder utvecklingen mot en digitaliserad och mer effektiv vårdadministration och där ser vi också stora behov av kompetenta medicinska sekreterare.

Vill du vara med?

Kontakta vår HR-avdelning antingen via mail eller telefon, så får du veta mycket mer. Eller lägg in din ansökan direkt här på www.conscriptor.se /Om oss /Jobba hos oss.Stethoscope on laptop