Nyheter

Tidningen Vision skriver:
40 procent av akutmottagningarna i Tidningen Visions undersökning släpar efter rejält när det gäller journalskrivandet. De har oskrivna diktat som är två veckor eller äldre – upp till flera månader. Situationen har förvärrats sedan tidningens förra undersökning, som gjordes för tre år sedan.

Henric Carlsson, vd Conscriptor kommenterar:
Det handlar ytterst om att rätt personal måste göra rätt saker. När vi lät ett oberoende undersökningsföretag undersöka hur verksamhetschefer i Sverige uppfattar vårdadministrationen, framkommer det att 8 av 10 anser att det går att omfördela arbetsuppgifterna som vårdpersonal utför i dag. 7 av 10 verksamhetschefer säger att medicinska sekreterare kan utföra arbetsuppgifterna! Samtidigt visar vår mätning att bara 4 av 10 anser sig klara Socialstyrelsens mål för dokumentation i tid.

Vården måste effektiviseras även inom administrationen. En svensk läkare tillbringar bara 30 procent av sin arbetstid hos patienterna, resterande tid, hela 70 procent, går bland annat till administration. Här är en utmaning i vården som borde prioriteras mycket högre.
Tänk nytt, bryt invanda strukturer och fatta moderna beslut. Mindre administration ger faktiskt mer vård!


Ibland kan det vara utmanande att kombinera hög säkerhet med enkla och kostnadseffektiva IT-tjänster.  Conscriptor letade i två år efter möjligheten att säkra upp sin information med hjälp av användarvänlig multifaktorautentisering. Nu är det klart!

 – Antingen har det varit svårt för våra medarbetare att använda dessa tjänster eller så har det tagit lång tid att logga in. Fem minuters väntetid på varje medarbetare varje dag blir många timmar om året som bara går åt till att vänta. Det har även varit luddiga prisbilder på vad tjänsterna kostar och vad man får, säger Mikael Florén, IT-chef på Concscriptor.

Conscriptor är kund hos TeleComputing sedan 2011. Precis som många andra företag har de höga krav på säkerhet och användarvänlighet, men de behöver också vara väl förbereda inför den nya GDPR-lagstiftningen som träder i kraft i maj. I december infördes Microsofts säkerhetslösning EMS (Enterprise Mobility + Security).

– EMS hjälper företag att säkra information utan att krångla till det för användarna. Conscriptor är dessutom ett modernt företag som ligger i framkant gällande teknik. De jobbar framförallt på distans vilket gör det extra viktigt för dem att kunna säkra både information och datorer, säger Therese Granelli, projektledare på TeleComputing.

Idag använder alla medarbetare på Conscriptor Microsoft EMS för att logga in i sin IT-miljö. Under en demo fastnade de även för Azure Information Protection (en annan del av EMS), något de kommer införa under 2018. Då kommer de förutom multifaktorautentisering även kunna klassificera dokument och ställa in vilken nivå på konfidentialitet de vill ha.

– Vi är mycket nöjda med Enterprise Mobility + Security. TeleComputing anpassade tjänsten efter våra behov och vi fick vi tydliga instruktioner i form av guider och muntlig handledning på hur vi skulle testa samt implementera tjänsten. Under projektet hade vi regelbunden kontakt, vilket gav oss en trygg känsla och vi kände att vi hade valt rätt leverantör för projektet, säger Mikael Florén, IT-chef på Concscriptor.


När SvT och Novus i mellandagarna redovisade årets sista väljarbarometer är sjukvården fortsatt den viktigaste politiska frågan. Precis som den varit sedan december 2016. 65 procent av svenskarna anser att sjukvården är den viktigaste politiska frågan, ett knappt år före valet.

Henric Carlsson, Conscriptors VD kommenterar, väljarnas siffror:

-Opinionsmätningen visar tydligt att väljarna vill ha mer god vård för sina skattepengar. Vården står idag inför en helt ny era där många fler kommer att kräva mer vård i samband med en åldrande och ökande befolkning. Jag ser inga tydliga tecken på att fler resurser skjuts till i vården av storlek som verkligen skulle göra skillnad. Några riktade miljarder till en budget som omfamnar 300 miljarder som dessutom skall fördelas på 21 landsting, gör tyvärr ingen avgörande skillnad! Detta är enligt min mening bortkastade skattepengar. Väljarna har vården högst upp på dagordningen och då krävs det mod från politiken och handling från oss som verkar i sektorn, säger Henric Carlsson.

-Jag ser demografin som en stor utmaning i vården. Det saknas resurser i form av personal, så det gäller att fokusera på kompetensförsörjningen. Detta är en av anledningarna till varför det diskuteras så mycket om digitalisering i vården tror jag, då många ser detta som en lösning på kompetensförsörjning.

-Vi måste våga ändra i vårdens arbetsuppgifter där många sköterskor och läkare idag agerar sekreterare och springer runt och administrerar, på bekostnad av dyrbar patienttid. Ofattbara 70 procent av arbetstiden går till bl.a administration, enligt vetenskapligt grundad statistik från Södertörns Högskola. En svensk läkare borde förstås ägna 70 procent av sin tid åt patienterna och 30 procent för administration.

-Det måste bli tydliga krav på mer patientfokus. Moment som administration måste överlåtas till personal som är specialister på detta. Jag är helt säker på att läkare och sköterskor hellre vårdar patienter, än administrerar patienter, säger Henric Carlsson.

-Vi kommer investera många miljoner under 2018 i helt ny modern teknik för att underlätta administrationen. Vårt uppdrag är att skapa mer vård och mindre administration. Vi gör det genom bl.a genom att utnyttja digitaliseringen, säger Henric Carlsson.

-Låt oss visa väljarna att även vi inom vården anser att den bästa och mesta effektiva vården är även högst på vår agenda för 2018.


Region Halland har efter upphandling valt Conscriptors Medspeech, som dikteringslösning för de kommande tre åren. 
I den första upphandlingen av dikteringstjänster på landstingsnivå sedan 2009, har Region Halland valt Medspeech. Upphandlingen vann laga kraft i förra veckan.
-Glädje och stolthet är två spontana känslor som dyker upp efter en vunnen omfattande upphandling i mycket hård konkurrens, säger Henric Carlsson, VD för Conscriptor.

-Stolthet över att Medspeech är Sveriges ledande dikteringslösning och glädje över arbetet som nu dels är gjort internt hos oss dels att Region Halland nu kan börja arbeta med Medspeech, säger Henric Carlsson.

Avtalet gäller i tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

 


Vänsterpartiet och regeringen är överens om att öka anslagen till landstingen med två miljarder kronor årligen i höstbudgeten. Conscriptors vd Henric Carlsson, är kritisk mot satsningen:

Landstingen, personalen och i förlängningen patienterna, förtjänar ett bättre stöd från regeringen än detta. Vi ser på nära håll hur verksamheterna i vården sliter hårt. Därför blir det nästan oförskämt att lura personal och väljare med den här typen av populistiska utspel.

Det är självklart bra att ge våra sjuka och behövande viktiga vårdresurser men att tro att två miljarder gör stor skillnad i vården är väldigt politikernaivt. Låt oss göra skillnad för dem som sliter i dagen sjukvård. Men göra skillnad på riktigt!

Två miljarder är förstås mycket pengar men om man beaktar att sjukvården kostar ca 260 miljarder årligen så blir detta ett tillskott på knappt 0,8 procent. Om vi ställer detta i relation till att en genomsnittlig inkomst i Sverige ligger på ca 26 000kr så motsvarar denna extra satsning ca 200kr/månad för en genomsnittlig löntagare om man gör om satsningen till en lönehöjning bara för att få ett perspektiv.

Om vi tar detta som ett exempel så kan man inte förvänta sig en annorlunda livsstil för 200kr extra per månad, så hur stor skillnad gör egentligen två miljarder fördelat på samtliga landsting?

Vill man förändra vården på riktigt eller är det ett populistiskt grepp då vi idag även kan läsa om att vården är prioriterad valfråga?

Vi ser i egna studier att det går att spara två till tre miljarder på vårdens administration, mycket bara genom att jobba effektivare och annorlunda och mer processtyrt. Tillför man dessutom modern teknik så går det sannolikt att spara ännu mer. Men låt oss börja med att använda våra befintliga resurser och den kompetens som finns i vården först. Men göra det effektivare.

Om man gör det slipper man tillföra mer medel och kan använda de resurser som redan finns. Alltså kan man frigöra ytterligare miljarder till våra sjuka och behövande som idag försvinner bland annat genom att man använder dyra läkar- och sköterskeresurser till administration. En svensk läkare lägger idag bara cirka 30 procent av sin arbetstid hos patienten!

Mer pengar till vården är bra, men regeringens tro att mer ekonomiska resurser löser problemen håller inte. Lösningen måste också vara ”rätt person på rätt plats”. Det ger mer vård och mindre administration och kommer patienterna till nytta. Låt oss nu jobba smartare i vården för patienten inte för väljarkåren och respektera dem som står på vårdgolvet!