Nyheter

Nu även för Android
Publicerad 2012-11-02

Vi märker ett stort intresse för vår tjänst, VoiceNotes och flera kunder vill nu implementera detta i hela sin säljorganisation vilket ställer andra krav på de plattformar vi måste anpassa tjänsten för. Vi lanserar därför nu även VoiceNotes för plattformen Android för att tillmötesgå efterfrågan meddelar Niclas Gustavssson, Affärsområdeschef.


Landstinget i Gävleborg har genom upphandling valt Conscriptor som leverantör för att avlasta befintlig organisation för att  säkerställa journalskrivningen inom hela landstinget.

-Detta är en oerhört viktig order för oss och en bekräftelse på att det vi kan erbjuda landstingen ligger i linje med vad dessa stora organisationer kräver från oss som leverantör, säger Henric Carlsson, VD.

Avtalet börjar gälla nu under hösten och skall aktiveras så snart respektive IT organisation fått de tekniska lösningarna på plats. Uppdraget omfattar så väl vårdcentraler inom primärvården som de större sjukhusen inom landstinget i Gävleborg.


Vi ökar vår besättning genom att anställa Niclas Gustavsson som vår nya affärsområdeschef. Niclas har en gedigen erfarenhet från olika positioner inom telekomindustrin, och har jobbat med utveckling av mobila innehållstjänster inom företagsmarknaden.
Niclas kommer att ansvara för bolagets nya satsning Conscriptor Business, där utveckling av nya tjänster sker. Conscriptors erfarenhet av att optimera processer för att minska administrationskostnader kommer att användas under arbetets gång.
Vi ser fram emot att följa Niclas viktiga arbete med att vidareutveckla vårt tjänsteutbud inom den civila marknaden och önskar honom varmt välkommen ombord.