Nyheter

Vi ökar vår besättning genom att anställa Niclas Gustavsson som vår nya affärsområdeschef. Niclas har en gedigen erfarenhet från olika positioner inom telekomindustrin, och har jobbat med utveckling av mobila innehållstjänster inom företagsmarknaden.
Niclas kommer att ansvara för bolagets nya satsning Conscriptor Business, där utveckling av nya tjänster sker. Conscriptors erfarenhet av att optimera processer för att minska administrationskostnader kommer att användas under arbetets gång.
Vi ser fram emot att följa Niclas viktiga arbete med att vidareutveckla vårt tjänsteutbud inom den civila marknaden och önskar honom varmt välkommen ombord.