Nyheter

För tredje året i rad ökar trivseln på Conscriptor, visar den senaste medarbetarenkäten. Conscriptors medarbetare ger trivseln på arbetsplatsen betyget 3.62, där 4 är högsta betyg!

-Ledningen bestämde sig redan 2013 för att vi som bolag ville förflytta oss och skapa en arbetsplats med mycket nöjda medarbetare och kollegor. Vi hade vuxit och slagit ihop olika bolag och kulturer. Det fanns en stor entusiasm men alla var inte så nöjda som vi önskade. Vi började göra olika aktiviteter för att förbättra vår arbetsplats och mäta och följa upp. Idag har vi kommit en bra bit men vi är inte nöjda. Vi har ”all time high” men vi som arbetsgivare kan, och vill, göra mer , säger Henric Carlsson, vd för Conscriptor.

Conscriptor började med medarbetarenkäten enligt dagens modell, 2013. Efter en målmedveten och bred satsning på personalens trivsel i bolaget, har medarbetarnas betyg höjts hela tiden.

-Ledningen kan ge bra förutsättningar och det tycker jag vi gjort. Men sen måste alla vilja skapa något riktigt bra tillsammans. Det är inte en ledningsfråga utan handlar ännu mer om vad jag som individ kan bidra med till mitt team eller med mina kollegor, säger Inger Lantto, HR-chef på Conscriptor.

conscriptor_skissbilder_ellika-henrikson_12Friskvårdsbidraget har höjts kraftig och Conscriptor har deltagit i flera Motionsrace för att få medarbetarna att röra på sig mer.
-Vårt jobb är ganska stillasittande och då känner vi att det är viktigt att vi från företaget gör vad vi kan för alla ska engagera sig i friskvård och i sin hälsa, säger Henric Carlsson. Även om hälsan alltid är individens eget val.

Majoriteten av Conscriptors medarbetare är medicinska sekreterare, som skriver medicinska journaler på uppdrag åt olika vårdgivare i Sverige.

-Vårt arbete är unikt eftersom det fungerar utmärkt att jobba på distans. Det ger en flexibilitet och en frihet som många trivs väldigt bra med. Det är också det som syns i medarbetarenkäten,  säger Inger Lantto.

-Med vår unika tekniska plattform är det möjligt att distansjobba och ändå kunna garantera journalsäkerheten, säger Lantto.

Conscriptor har i dagsläget cirka 250 anställda medicinska sekreterare, spridda över hela landet.

 


-Journalskrivandet tar för lång tid och fungerar för dåligt i vården. Stora resurser tas helt i onödan från vårdtid, säger Henric Carlsson, vd för Conscriptor.

Men det finns patientsäkra lösningar som ger en effektivare journalskrivning. Med Conscriptor som en resurs blir vårdadministrationen effektivare. Potentialen är att minst cirka 200 nya läkartjänster och minst 300 000 nya vårdtimmar frigörs.

Journalskrivande är nödvändigt för vården, men drar på många håll stora och dyra resurser på bekostnad av vårdtid.

-Alla vet att journalskrivandet släpar efter på väldigt många enheter i dag. Ibland tar det flera månader innan journalen är uppdaterad efter ett läkarbesök. Det är väldigt allvarligt ur ett patientperspektiv, eftersom journalen bland annat ligger till grund för medicinska beslut. I allra värsta fall kan vårdgivaren fatta felaktiga beslut, säger Henric Carlsson.

Conscriptor har redan i dag ett samarbete om journalskrivande, med cirka 700 vårdgivare i Sverige. Vårdgivare från den mindre lokala vårdcentralen till det större Universitetssjukhuset. Där Conscriptors medicinska sekreterare hanterar journalskrivandet, har effektiviteten och vårdtiden ökat och journalerna är uppdaterade inom 24 timmar.

-Våra medicinska sekreterare skriver mellan 2 och 2,5 miljoner journaler varje år, antingen som löpande resurs eller som en resurs vid toppar. Hos de vårdgivare vi samarbetar med, har den mätbara vårdtiden och effektiviteten ökat med i genomsnitt drygt 20 procent. En effektivare journalhantering hos fler vårdgivare, skulle omedelbart ge 300 000 nya vårdtimmar och cirka 200 nya läkartjänster, när tiden flyttas från administration till vård, säger Henric Carlsson.

-Vårt idé och styrka ligger i personal och patientsäker modern teknik. Våra medicinska sekreterare är de bästa som finns och de jobbar alltid med den senaste tekniken, plus att de bara jobbar med journalskrivning, säger Henric Carlsson.

I Conscriptor-TV och i Podcasten #conscriptorpodden, kan du höra mer av Henric Carlsson och om Conscriptors lösningar som ger en effektivare vårdadministration och fler vårdtimmar.

Podcast och webb-tv hittar nedan.

Conscriptor-TV
http://www.mynewsdesk.com/se/conscriptor/videos/conscriptortv-22318

#conscriptorpodden
http://www.mynewsdesk.com/se/conscriptor/blog_posts/nya-conscriptorpodden-ute-43625


ytoquur3zryjhunymx2j

Conscriptor har tecknat ett nytt avtal med Landstinget Blekinge som avser leverans av vårddokumentation på distans. Samarbetet syftar till att skapa förutsättningar för en förbättrad och mer effektiv vårddokumentation. Med en flexibel, helt tjänstebaserad leverans som omfattar Conscriptors senaste teknik, utvecklad och anpassad för att möta kraven på en modern vårddokumentation, förväntas lösningen även möta de behov som finns till följd av pensionsavgångar bland landstingets medicinska sekreterare.

”Vårddokumentationen är en viktig fråga där vi har krav på att journalutskrifter görs i tid och med hög kvalitet. I dag är situationen sådan att vi inte hinner dokumentera allt inom de svarstider vi satt upp. Mot den bakgrunden har vi utvärderat olika lösningar för att nå våra mål. Nu väljer vi en tjänstebaserad lösning och teknik som dels gör att vi kommer i takt, dels skapar utrymme för förbättringsarbete och möjlighet att införa effektivare rutiner. Så här långt är vi nöjda med Conscriptors insatser. Vi hoppas att det ska gälla även när vi kommit längre i samarbetet och haft möjlighet att utvärdera den här lösningen”, säger Marie Bohlin, avdelningschef, vårdadministration – resurssekreterarna, Akutkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona – Karlshamn.

”Vi är förstås stolta över att Landstinget Blekinge valt Conscriptor som samarbetspartner för att bidra till en säker och effektiv vårddokumentation som gagnar både personal och patienter. I det här fallet skapar demografin och pensionsavgångar särskilda utmaningar. Det ger samtidigt utrymme och möjligheter att införa ny, innovativ teknik som vi utvecklat och som tillsammans med den tjänstebaserade leveransen kan bidra till en långsiktigt hållbar helhetslösning som också hanterar morgondagens behov. Med tanke på att det varje dag görs cirka 1 000 läkarbesök på landstingets sjukhus i Karlskrona och på verksamhetens vårdcentraler är kraven på en väl fungerande vårddokumentation givetvis stora i alla led”, säger Henric Carlsson, grundare och vd för Conscriptor.

Landstinget Blekinge är ett av flera landsting som det senaste året valt att teckna avtal med Conscriptor. Bland de övriga landsting och regioner som valt att samarbeta med Conscriptor finns bland annat Gotland, Västmanland, Stockholm, Uppsala, Värmland och Gävleborg.

Unik satsning att kombinera tjänst med teknik och processer
Istället för att som andra tjänsteleverantörer bara lösa ett bemanningsproblem alternativt ”springa lite fortare” arbetar Conscriptor med stort fokus på lösningar som kombinerar tjänst med teknik.

”Om vi ser till vårddokumentation och teknikutveckling satsar Conscriptor i dag mer än någon annan svensk aktör på att utveckla och effektivisera vardagen både för vårdpersonal och medicinska sekreterare. Vi investerar fem till sex procent av vår omsättning på det här området och är i dag den enda aktören med en tjänsteleverans som på allvar investerar i att effektivisera administrationen. Teknikutvecklingen består inte minst i att vi kontinuerligt effektiviserar våra egna processer och i dag kan arbeta med interna system och IT-miljöer som stöder verksamheten och möter våra kunders krav”, avslutar Henric Carlsson.

För mer information kontakta:
Henric Carlsson, vd Conscriptor AB
Tel: 0730-29 99 09, henric.carlsson@conscriptor.se


Region Gotland har i en ny upphandling valt Conscriptor som leverantör av vårddokumentation på distans. Samarbetet innebär att Region Gotlands sjukvårdsverksamhet, inledningsvis primärvården, använder Conscriptors tjänstelösningar som ett komplement till de egna resurserna och för att möta behovet av en säker och effektiv vårddokumentation.

”Med den här lösningen får vi säker tillgång till de resurser som krävs för att kunna arbeta effektivt. Vi blir också mindre sårbara vid exempelvis sjukdom och hög belastning. Vårt intryck är att Conscriptor håller en hög kvalitet och erbjuder en säker leverans. Deras tillgänglighet är också hög med en smidig beställningsfunktion, snabba svar och ett trevligt bemötande. Jag är mycket nöjd med deras arbete så här långt och hoppas på ett fortsatt gott samarbete”, säger Jeanette Grunditz, chefssekreterare, hälso- och sjukvårdsledningen, Region Gotland.

”Det är förstås väldigt roligt att Region Gotland sett möjligheterna och gett oss förtroendet att bidra till en säker och kostnadseffektiv vårddokumentation. Det senaste året har flera regioner och landsting valt att inleda samarbete med Conscriptor och vi ser ett fortsatt stort intresse från ett antal av sjukvårdens aktörer. Vårt mål att bidra till en sjukvård där mer tid frigörs till patienter och mindre går åt till att administrera har förmodligen aldrig varit mer aktuellt. Sjukvården har stora utmaningar men också möjligheter där vi vill vara en aktiv del i en förändring som gynnar patienter, personal och skattebetalare”, säger Henric Carlsson, grundare och vd för Conscriptor.

För mer information kontakta:
Henric Carlsson, vd Conscriptor AB
Tel: 0730-29 99 09, henric.carlsson@conscriptor.se

Conscriptor grundades år 2006 av Henric Carlsson. I dag har företaget cirka 250 medarbetare och är primärt verksamt inom hälso- & sjukvård. Conscriptor har sitt huvudkontor på Orust.
För mer information: www.conscriptor.se

The medieval city visby in Sweden

The medieval city visby in Sweden


Företaget Conscriptor har på kort tid tecknat nya avtal med landstingen i Värmland och Uppsala. Avtalen innebär att Conscriptor med sina tjänstelösningar kommer att hantera och vara en avlastning i stora delar av landstingens arbete med vårddokumentation. Samtliga avtal är fleråriga och uppskattas tillsammans vara värda över 40 MSEK.

”Det är förstås glädjande att vårt arbete med att hjälpa den offentliga sektorn effektivisera sin vårddokumentation resulterar i nya uppdrag. Målet att bidra till att skapa mer vård genom mindre administration får överlag ett mycket positivt mottagande och de här avtalen stärker oss ytterligare i att vi är på rätt väg”, säger Henric Carlsson, grundare och vd för Conscriptor.

Nyanställningar en konsekvens
För Conscriptor innebär avtalen med de tre landstingen ett tydligt rekryteringsbehov. För att påbörja och genomföra den inledande fasen pågår därför Conscriptors arbete med att innan årsskiftet rekrytera ett tjugotal nya medarbetare, främst medicinska sekreterare. Därutöver har företaget anställt ett eget utvecklingsteam på fem personer, som i samarbete med Conscriptors uppdragsgivare, enbart arbetar med att utveckla nya applikationer som kommer att utgöra ett viktigt stöd i framtida leveranser.

”Enkelt uttryckt har vi bara ett uppdrag och det är att hjälpa vården ta hand om sina patienter, inte administrera. Mot den bakgrunden är vi också övertygade om att en allt större del av processerna kring vårddokumentationen kommer att digitaliseras”, avslutar Henric Carlsson.

Högupplöst bildmaterial finns på:

http://www.mynewsdesk.com/se/conscriptor/latest_media

För mer information kontakta:

Henric Carlsson, vd Conscriptor AB

Tel: 0730-29 99 09, henric.carlsson@conscriptor.se