Nyheter

Rapport om arbete på distans
Publicerad 2017-03-26

Tidningen Arbetsliv presenterar i senaste numret en intressant rapport om arbete på distans.

Först vd Henric Carlsson om distansarbetet:
Vi har tidigt drivit utveckling åt det här hållet. Vi tror att en medarbetare trivs på arbetsplatsen, först om hela livspusslet går ihop -inte bara jobbet. Därför började vi tidigt att investera och utveckla en teknisk plattform, som passade Conscriptor.
Ledarskapet och hur vi organiserat oss har varit en läroprocess som vi lagt mycket tid på. Allt har inte blivit rätt från start men en tydlig målbild, delaktighet och lyhördhet har gjort att vi kommit en bit på väg.
Vi fortsätter vandra fast övertygade att detta är ett framtida sätt att arbeta.

Rapporten och artikeln hittar du här.

 

 

 


Conscriptors framtidsseminarium
Publicerad 2017-03-12

Ett tiotal gäster fanns på plats i fredags morse, för Conscriptors framtidsseminarium i Göteborg. Anders Stöt, produktchef på Conscriptor presenterade en vision för medicinska sekreterares nya yrkesroll.
En presentation som ledde till många och intressanta diskussioner under knappa två timmar.

Vill du också veta mer om framtidens medicinska sekreterare? Eller kanske vill veta mer om att jobba hos oss, som medicinsk sekreterare. Kontakta vår HR-avdelning på hr@conscriptor.se.

 

 

 

 


Anders Stöt, produktchef på Conscriptor.


Himss 2017 är över. Här kommer några avslutande reflektioner, från världens största mässa inom vård-IT.

De samtalen som är mest intressanta här är Big Data, AI, Watson, m.m. Hantverket är klart på väg bort från vården. In kommer istället logik och analys.

Vårdpersonalens roll kommer till stora delar radikalt att förändras. I teststadiet kan avancerad teknologi inom vissa specialiteter, redan ha en träff på diagnossättningen med 97 procent. Bara genom att tolka data i journalen. En läkare som ställer tre felaktiga diagnoser på 100 patienter är riktigt riktigt bra! Så det här är framtiden. Den nya rollen blir så småningom mer som av övervakare av system. Vi är inte där ännu men trenden är tydlig.

Intressant att notera är att strukturerad data inte är nödvändigt så varför hänga kvar vid detta förlegade gammalmodiga sätt. Gemensam nomenklatur är givetvis centralt men även detta tror jag tekniken kan lösa för oss genom att på ett intelligent sätt tolka innebörd av data. Vårt Internet fungerar förvånansvärt bra utan strukturerad data, det går även i vården.

 

Avslutar dagen på mässan med ett videomöte med vår IT chef Sverige. Temat för mötet som jag blev kallad till handlade om papper som fysiskt skall skrivas under för sekretessansökan. E-legitimation är tydligen inte lösningen 2017 utan faxen har en starkare roll!!

Vidare jobbar vi med ett 30-tal olika rutiner för olika kunder så väl offentliga som privata kring samma fråga för det saknas standard. Vi får jobba fram en egen lösning för detta är inte acceptabelt mer om detta senare.

Jag inser att vi i vården har en lång resa att göra. Men AI skall in och faxen skall ut. Det är bara det att det är två ytterligheter som skall mötas i dörren.

/Henric Carlsson, vd och grundare Conscriptor AB


Henric Carlsson på Himss:
Publicerad 2017-02-22

 

 

 

 

 

 


HIMSS är årets största mässa inom vård IT, i år arrangeras den i Orlando. Mässan samlar den här gången cirka 50 000 deltagare. Från Norden är vi ca 250.
300 seminarier, 1 200 utställare under fem dagar ger mycket goda möjligheter till givande möten och nya kontakter. Alla som är här har ju en sak gemensamt, vård IT.

Ett genomgående kännetecken för mässan är dialog. Jag tror inte på förändring genom våld utan genom vilja, Det är ingen skam att inte kunna. Skam är att inte vilja. Tur att organisatören tycker samma och att vi lägger vapnen hemma. Som synes…

Återkommer med en ny rapport i morgon.

 

 


Nu är den årliga medarbetarenkäten sammanställd och presenterad. Sammantaget stortrivs medarbetarna på Conscriptor. Men det finns förstås några områden som ska bli ännu bättre.

-Ledningen och främst HR har jobbat hårt med frågan sedan 2013. Resultatet vi ser nu är effekterna av många åtgärder i ett målinriktat och effektivt förändrings- och förbättringsarbete, säger VD Henric Carlsson.

Den kanske enskilt viktigaste siffran ur enkäten är att hela 66 procent av medarbetarna hos Conscriptor, trivs mycket bra med jobbet. Siffran innebär en ökning med fyra procentenheter sedan senaste mätningen 2015. Sedan starten av jämförbara mätningar (2013), har trivseln i genomsnitt ökat med 14 procent varje år.

Arbetsbelastningen är en viktig fråga kring arbetsmiljön. 67 procent av medarbetarna upplever arbetsbelastningen som bra, 28 procent som mycket bra. En annan mycket positiv siffra är att hela 85 procent av personalen upplever att de får den kompetensutveckling de behöver. Den siffran har därmed ökat med hela 16 procentenheter sedan 2013.

I ett bolag som Conscriptor, där de flesta arbetar på distans, är fungerande teknik en mycket viktig del. Medarbetarna uppskattar IT-avdelningen stort, för både kunskap, snabbhet och tillgänglighet.

Samarbetet med närmaste chef, julklapp och blomma vid födelsedagar, lyfter många medarbetare fram i de enskilda svaren, som både generöst och mycket positivt.

Några av de förbättringsförslag som framgår av enkäten, är att medarbetare upplever pendlandet mellan ”mycket att göra” och ”lite att göra”, som mindre bra. Oftast beror det på att det är för lite att göra. En jämnare arbetsfördelning är önskemålet.

Arbetsfördelning och kundfördelningen har också förbättrats avsevärt sedan starten 2013, men här finns ändå en förbättringspotential.

Det var när Conscriptor förvärvade kollegor i branschen 2013 som mätningarna startade.

-Då var det viktigt att vi satte en gemensam kultur och fick ett nollvärde att utgå från. Missnöje och synpunkter kom tydligt fram i första mätningen. Ledningen identifierade och analyserade problemen, tillsatte resurser och målet är att Conscriptor ska vara landets bästa arbetsplats för medicinska sekreterare. Vi är på god väg men vi har en bit kvar, säger Henric Carlsson.