Nyheter

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att öka anslagen till landstingen med två miljarder kronor årligen i höstbudgeten. Conscriptors vd Henric Carlsson, är kritisk mot satsningen:

Landstingen, personalen och i förlängningen patienterna, förtjänar ett bättre stöd från regeringen än detta. Vi ser på nära håll hur verksamheterna i vården sliter hårt. Därför blir det nästan oförskämt att lura personal och väljare med den här typen av populistiska utspel.

Det är självklart bra att ge våra sjuka och behövande viktiga vårdresurser men att tro att två miljarder gör stor skillnad i vården är väldigt politikernaivt. Låt oss göra skillnad för dem som sliter i dagen sjukvård. Men göra skillnad på riktigt!

Två miljarder är förstås mycket pengar men om man beaktar att sjukvården kostar ca 260 miljarder årligen så blir detta ett tillskott på knappt 0,8 procent. Om vi ställer detta i relation till att en genomsnittlig inkomst i Sverige ligger på ca 26 000kr så motsvarar denna extra satsning ca 200kr/månad för en genomsnittlig löntagare om man gör om satsningen till en lönehöjning bara för att få ett perspektiv.

Om vi tar detta som ett exempel så kan man inte förvänta sig en annorlunda livsstil för 200kr extra per månad, så hur stor skillnad gör egentligen två miljarder fördelat på samtliga landsting?

Vill man förändra vården på riktigt eller är det ett populistiskt grepp då vi idag även kan läsa om att vården är prioriterad valfråga?

Vi ser i egna studier att det går att spara två till tre miljarder på vårdens administration, mycket bara genom att jobba effektivare och annorlunda och mer processtyrt. Tillför man dessutom modern teknik så går det sannolikt att spara ännu mer. Men låt oss börja med att använda våra befintliga resurser och den kompetens som finns i vården först. Men göra det effektivare.

Om man gör det slipper man tillföra mer medel och kan använda de resurser som redan finns. Alltså kan man frigöra ytterligare miljarder till våra sjuka och behövande som idag försvinner bland annat genom att man använder dyra läkar- och sköterskeresurser till administration. En svensk läkare lägger idag bara cirka 30 procent av sin arbetstid hos patienten!

Mer pengar till vården är bra, men regeringens tro att mer ekonomiska resurser löser problemen håller inte. Lösningen måste också vara ”rätt person på rätt plats”. Det ger mer vård och mindre administration och kommer patienterna till nytta. Låt oss nu jobba smartare i vården för patienten inte för väljarkåren och respektera dem som står på vårdgolvet!


Conscriptor på LSF:s kongress
Publicerad 2017-05-19

-Det här är ett bra tillfälle för oss förstås. Kongressen är ett viktigt forum för medicinska sekreterare och sekreterare behöver vi fler ständigt fler av, säger Malin Hesser Carlsson efter Conscriptors närvaro på LSF:s kongress i Stockholm under veckoslutet.

Nära 200 medicinska sekreterare fanns med under torsdagen då bland annat förbundets 65-års dag firades. Conscriptor hade en monter med på kongressen. En ganska välbesökt monter, med mycket matnyttigt för besökarna!

-Lite svårt att veta exakt hur många besökare vi hade hos oss. Men uppskattningsvis ett 40-tal pratade vi med och delade ut dryga hundratalet rekryteringsfoldrar. Så det blev en bra mässa för oss, säger Malin Hesser Carlsson, HR-ansvarig på Conscriptor.

På bilden här intill syns Sabine Geiser och Malin Hesser Carlsson i montern under LSF-kongressen i Stockholm och på bilden nedan finns även LSF:S ordförande Helena Zander med.


Rapport om arbete på distans
Publicerad 2017-03-26

Tidningen Arbetsliv presenterar i senaste numret en intressant rapport om arbete på distans.

Först vd Henric Carlsson om distansarbetet:
Vi har tidigt drivit utveckling åt det här hållet. Vi tror att en medarbetare trivs på arbetsplatsen, först om hela livspusslet går ihop -inte bara jobbet. Därför började vi tidigt att investera och utveckla en teknisk plattform, som passade Conscriptor.
Ledarskapet och hur vi organiserat oss har varit en läroprocess som vi lagt mycket tid på. Allt har inte blivit rätt från start men en tydlig målbild, delaktighet och lyhördhet har gjort att vi kommit en bit på väg.
Vi fortsätter vandra fast övertygade att detta är ett framtida sätt att arbeta.

Rapporten och artikeln hittar du här.

 

 

 


Conscriptors framtidsseminarium
Publicerad 2017-03-12

Ett tiotal gäster fanns på plats i fredags morse, för Conscriptors framtidsseminarium i Göteborg. Anders Stöt, produktchef på Conscriptor presenterade en vision för medicinska sekreterares nya yrkesroll.
En presentation som ledde till många och intressanta diskussioner under knappa två timmar.

Vill du också veta mer om framtidens medicinska sekreterare? Eller kanske vill veta mer om att jobba hos oss, som medicinsk sekreterare. Kontakta vår HR-avdelning på hr@conscriptor.se.

 

 

 

 


Anders Stöt, produktchef på Conscriptor.


Himss 2017 är över. Här kommer några avslutande reflektioner, från världens största mässa inom vård-IT.

De samtalen som är mest intressanta här är Big Data, AI, Watson, m.m. Hantverket är klart på väg bort från vården. In kommer istället logik och analys.

Vårdpersonalens roll kommer till stora delar radikalt att förändras. I teststadiet kan avancerad teknologi inom vissa specialiteter, redan ha en träff på diagnossättningen med 97 procent. Bara genom att tolka data i journalen. En läkare som ställer tre felaktiga diagnoser på 100 patienter är riktigt riktigt bra! Så det här är framtiden. Den nya rollen blir så småningom mer som av övervakare av system. Vi är inte där ännu men trenden är tydlig.

Intressant att notera är att strukturerad data inte är nödvändigt så varför hänga kvar vid detta förlegade gammalmodiga sätt. Gemensam nomenklatur är givetvis centralt men även detta tror jag tekniken kan lösa för oss genom att på ett intelligent sätt tolka innebörd av data. Vårt Internet fungerar förvånansvärt bra utan strukturerad data, det går även i vården.

 

Avslutar dagen på mässan med ett videomöte med vår IT chef Sverige. Temat för mötet som jag blev kallad till handlade om papper som fysiskt skall skrivas under för sekretessansökan. E-legitimation är tydligen inte lösningen 2017 utan faxen har en starkare roll!!

Vidare jobbar vi med ett 30-tal olika rutiner för olika kunder så väl offentliga som privata kring samma fråga för det saknas standard. Vi får jobba fram en egen lösning för detta är inte acceptabelt mer om detta senare.

Jag inser att vi i vården har en lång resa att göra. Men AI skall in och faxen skall ut. Det är bara det att det är två ytterligheter som skall mötas i dörren.

/Henric Carlsson, vd och grundare Conscriptor AB