Nyheter

Region Gotland har i en ny upphandling valt Conscriptor som leverantör av vårddokumentation på distans. Samarbetet innebär att Region Gotlands sjukvårdsverksamhet, inledningsvis primärvården, använder Conscriptors tjänstelösningar som ett komplement till de egna resurserna och för att möta behovet av en säker och effektiv vårddokumentation.

”Med den här lösningen får vi säker tillgång till de resurser som krävs för att kunna arbeta effektivt. Vi blir också mindre sårbara vid exempelvis sjukdom och hög belastning. Vårt intryck är att Conscriptor håller en hög kvalitet och erbjuder en säker leverans. Deras tillgänglighet är också hög med en smidig beställningsfunktion, snabba svar och ett trevligt bemötande. Jag är mycket nöjd med deras arbete så här långt och hoppas på ett fortsatt gott samarbete”, säger Jeanette Grunditz, chefssekreterare, hälso- och sjukvårdsledningen, Region Gotland.

”Det är förstås väldigt roligt att Region Gotland sett möjligheterna och gett oss förtroendet att bidra till en säker och kostnadseffektiv vårddokumentation. Det senaste året har flera regioner och landsting valt att inleda samarbete med Conscriptor och vi ser ett fortsatt stort intresse från ett antal av sjukvårdens aktörer. Vårt mål att bidra till en sjukvård där mer tid frigörs till patienter och mindre går åt till att administrera har förmodligen aldrig varit mer aktuellt. Sjukvården har stora utmaningar men också möjligheter där vi vill vara en aktiv del i en förändring som gynnar patienter, personal och skattebetalare”, säger Henric Carlsson, grundare och vd för Conscriptor.

För mer information kontakta:
Henric Carlsson, vd Conscriptor AB
Tel: 0730-29 99 09, henric.carlsson@conscriptor.se

Conscriptor grundades år 2006 av Henric Carlsson. I dag har företaget cirka 250 medarbetare och är primärt verksamt inom hälso- & sjukvård. Conscriptor har sitt huvudkontor på Orust.
För mer information: www.conscriptor.se

The medieval city visby in Sweden

The medieval city visby in Sweden


Företaget Conscriptor har på kort tid tecknat nya avtal med landstingen i Västmanland, Värmland och Uppsala. Avtalen innebär att Conscriptor med sina tjänstelösningar kommer att hantera och vara en avlastning i stora delar av landstingens arbete med vårddokumentation. Samtliga avtal är fleråriga och uppskattas tillsammans vara värda över 40 MSEK.

”Det är förstås glädjande att vårt arbete med att hjälpa den offentliga sektorn effektivisera sin vårddokumentation resulterar i nya uppdrag. Målet att bidra till att skapa mer vård genom mindre administration får överlag ett mycket positivt mottagande och de här avtalen stärker oss ytterligare i att vi är på rätt väg”, säger Henric Carlsson, grundare och vd för Conscriptor.

Nyanställningar en konsekvens
För Conscriptor innebär avtalen med de tre landstingen ett tydligt rekryteringsbehov. För att påbörja och genomföra den inledande fasen pågår därför Conscriptors arbete med att innan årsskiftet rekrytera ett tjugotal nya medarbetare, främst medicinska sekreterare. Därutöver har företaget anställt ett eget utvecklingsteam på fem personer, som i samarbete med Conscriptors uppdragsgivare, enbart arbetar med att utveckla nya applikationer som kommer att utgöra ett viktigt stöd i framtida leveranser.

”Enkelt uttryckt har vi bara ett uppdrag och det är att hjälpa vården ta hand om sina patienter, inte administrera. Mot den bakgrunden är vi också övertygade om att en allt större del av processerna kring vårddokumentationen kommer att digitaliseras”, avslutar Henric Carlsson.

Högupplöst bildmaterial finns på:

http://www.mynewsdesk.com/se/conscriptor/latest_media

För mer information kontakta:

Henric Carlsson, vd Conscriptor AB

Tel: 0730-29 99 09, henric.carlsson@conscriptor.se


Företaget Conscriptor har tecknat ett nytt avtal med Södersjukhuset (SÖS), ett av Nordens största sjukhus. Det nya avtalet innebär att Conscriptor med sina tjänstelösningar kommer att hantera och vara en avlastning i stora delar av sjukhusets arbete med journalföring. Det nya avtalet är flerårigt och uppskattas vara värt flera miljoner.
– Södersjukhuset har varit mycket tydliga med deras fokus på kvalitet i vården, inte minst avseende dokumentationen som rör patienterna. Därför är vi också stolta över att i samarbete med verksamheten på SÖS utvecklat ett koncept kring våra tjänster för journaldokumentation. Tjänster som nu kommer att utgöra ett viktigt komplement till deras egna lösningar. Då kunden lagt stor vikt vid kvaliteten i alla sina processer är det här uppdraget väldigt stimulerande och skapar ett stort engagemang i vår organisation, säger Henric Carlsson, vd Conscriptor.
Södersjukhuset erbjuder vård till alla 2 miljoner Stockholmare i länet samt patienter från både andra län och från utlandet. 4 300 personer har SÖS som sin arbetsplats. Sjukhuset har över 320 000 öppenvårdsbesök per år och ägs av Stockholms läns landsting.
Högupplöst bildmaterial finns på:
http://www.mynewsdesk.com/se/conscriptor/latest_media

För mer information kontakta:
Henric Carlsson, vd Conscriptor AB
Tel: 0730-29 99 09, henric.carlsson@conscriptor.se


Mawell och Conscriptor har tecknat ett avtal som ger Conscriptor rättigheterna till dikteringslösningen MedSpeech. Mawell kommer fortsättningsvis att fungera som återförsäljare av MedSpeech. I samband med förvärvet anställer Conscriptor ett eget utvecklingsteam helt inriktat på att utveckla lösningar som minimerar läkarnas arbete i vårdadministrationen.


Företaget Conscriptor har tecknat ett nytt avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Det nya avtalet innebär att Conscriptor med digital teknik kommer att hantera och ansvara för stora delar av sjukvårdsområdets journalföring. Avtalet är flerårigt och har ett beräknat ordervärde om cirka 70 MSEK.