Nyheter

Företaget Conscriptor har på kort tid tecknat nya avtal med landstingen i Västmanland, Värmland och Uppsala. Avtalen innebär att Conscriptor med sina tjänstelösningar kommer att hantera och vara en avlastning i stora delar av landstingens arbete med vårddokumentation. Samtliga avtal är fleråriga och uppskattas tillsammans vara värda över 40 MSEK.

”Det är förstås glädjande att vårt arbete med att hjälpa den offentliga sektorn effektivisera sin vårddokumentation resulterar i nya uppdrag. Målet att bidra till att skapa mer vård genom mindre administration får överlag ett mycket positivt mottagande och de här avtalen stärker oss ytterligare i att vi är på rätt väg”, säger Henric Carlsson, grundare och vd för Conscriptor.

Nyanställningar en konsekvens
För Conscriptor innebär avtalen med de tre landstingen ett tydligt rekryteringsbehov. För att påbörja och genomföra den inledande fasen pågår därför Conscriptors arbete med att innan årsskiftet rekrytera ett tjugotal nya medarbetare, främst medicinska sekreterare. Därutöver har företaget anställt ett eget utvecklingsteam på fem personer, som i samarbete med Conscriptors uppdragsgivare, enbart arbetar med att utveckla nya applikationer som kommer att utgöra ett viktigt stöd i framtida leveranser.

”Enkelt uttryckt har vi bara ett uppdrag och det är att hjälpa vården ta hand om sina patienter, inte administrera. Mot den bakgrunden är vi också övertygade om att en allt större del av processerna kring vårddokumentationen kommer att digitaliseras”, avslutar Henric Carlsson.

Högupplöst bildmaterial finns på:

http://www.mynewsdesk.com/se/conscriptor/latest_media

För mer information kontakta:

Henric Carlsson, vd Conscriptor AB

Tel: 0730-29 99 09, henric.carlsson@conscriptor.se


Företaget Conscriptor har tecknat ett nytt avtal med Södersjukhuset (SÖS), ett av Nordens största sjukhus. Det nya avtalet innebär att Conscriptor med sina tjänstelösningar kommer att hantera och vara en avlastning i stora delar av sjukhusets arbete med journalföring. Det nya avtalet är flerårigt och uppskattas vara värt flera miljoner.
– Södersjukhuset har varit mycket tydliga med deras fokus på kvalitet i vården, inte minst avseende dokumentationen som rör patienterna. Därför är vi också stolta över att i samarbete med verksamheten på SÖS utvecklat ett koncept kring våra tjänster för journaldokumentation. Tjänster som nu kommer att utgöra ett viktigt komplement till deras egna lösningar. Då kunden lagt stor vikt vid kvaliteten i alla sina processer är det här uppdraget väldigt stimulerande och skapar ett stort engagemang i vår organisation, säger Henric Carlsson, vd Conscriptor.
Södersjukhuset erbjuder vård till alla 2 miljoner Stockholmare i länet samt patienter från både andra län och från utlandet. 4 300 personer har SÖS som sin arbetsplats. Sjukhuset har över 320 000 öppenvårdsbesök per år och ägs av Stockholms läns landsting.
Högupplöst bildmaterial finns på:
http://www.mynewsdesk.com/se/conscriptor/latest_media

För mer information kontakta:
Henric Carlsson, vd Conscriptor AB
Tel: 0730-29 99 09, henric.carlsson@conscriptor.se


Mawell och Conscriptor har tecknat ett avtal som ger Conscriptor rättigheterna till dikteringslösningen MedSpeech. Mawell kommer fortsättningsvis att fungera som återförsäljare av MedSpeech. I samband med förvärvet anställer Conscriptor ett eget utvecklingsteam helt inriktat på att utveckla lösningar som minimerar läkarnas arbete i vårdadministrationen.


Företaget Conscriptor har tecknat ett nytt avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Det nya avtalet innebär att Conscriptor med digital teknik kommer att hantera och ansvara för stora delar av sjukvårdsområdets journalföring. Avtalet är flerårigt och har ett beräknat ordervärde om cirka 70 MSEK.


Företaget Conscriptor har utvecklat en ny applikation som innebär att sjukvården kan möta kraven på en fungerande vårddokumentation oberoende av störningar i journalsystemen och den inbyggda dikteringsfunktionen. Syftet med den nya applikationen DictaSend är bland annat att bättre kunna hantera den typen av allvarliga driftstörningar som på senare tid drabbat ett antal svenska sjukhus och deras journalsystem.
DictaSend har under en längre tid testats bland cirka 100 läkare i sjukvården för att säkerställa att den uppfyller kraven på funktionalitet i kombination med stark kryptering och hög säkerhet. Applikation innebär att sjukvårdspersonal kan diktera via smartphone och informationen förs in i journalen på motsvarande sätt som om dikteringen gjorts via journalsystemets egen dikteringsfunktion.

– Applikationen har utvecklats med användarens behov i fokus och nu känner vi oss helt trygga med att erbjuda tjänsten på marknaden. Systemet gör att vården kan sköta kritiska delar av vårddokumentationen helt mobilt i händelse av kris, säger Henric Carlsson, vd på vårddokumentationsbolaget Conscriptor.

– Vi ser ett stort värde i denna nya tjänst för vår verksamhet som är en akutverksamhet och där man måste ha hög beredskap att hantera krissituationer även om journalsystemet är satt ur funktion. Vi ser därför Conscriptors lösning som en bra back-up för att säkerställa vårddokumentationen, säger Markus Frick, Enhetschef Lättakuten Danderyd, Danderyds sjukhus.