Nyheter

Conscriptor AB, som leder utvecklingen mot en effektivare och mer digitaliserad svensk vårdadministration, har tilldelats högsta möjliga kreditbetyg av Soliditet.
– Kreditbetyget är en viktig del för hur kunder och partners ser på oss som aktör men också för bolagets fortsatta utveckling och arbete mot en introduktion, säger Conscriptors vd Henric Carlsson.

-Vi verkar som underleverantör till så väl privat som offentlig vård. Högsta möjliga kreditvärdighet är ett starkt kvitto på att vi har god ordning och kontroll över bolagets finanser. Den högsta kreditvärdigheten kommer att vara avgörande för oss, inte minst för kommande upphandlingar säger Henric Carlsson.

-Vi har jobbat hårt med våra processer, rutiner och nyckeltal. Alla jobbar hårt med detta och det är därför extra roligt att få detta kvitto, avslutar Henric Carlsson.

FOTNOT:
För att nå högsta kreditvärdighet krävs bland annat att företaget omsätter mer än två miljoner, har varit verksamt i minst tio år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Endast cirka tre procent av Sveriges alla aktiebolag får högsta kreditvärdighet av Soliditet.


Conscriptor AB, som leder utvecklingen mot en effektivare och mer digitaliserad svensk vårdadministration, utsåg på måndagen Tim Hansen till ny styrelseordförande, på den ordinarie bolagsstämman. Tim Hansen efterträder därmed Kent Eliasson som lämnar bolaget efter 5 år.

– Jag har följt bolaget på nära håll under några år och när frågan kom från huvudägaren att leda bolaget och säkerställa strategin kring digitalisering tvekade jag inte. Jag har dessutom valt att investera i Conscriptor. Jag tror mycket på VDn och det team som dagligen jobbar med att göra skillnad i vårdens administration, säger Conscriptors nyvalde ordförande.

Tim Hansen sitter i styrelsen för Industrifonden sedan i höstas, och har flera framgångsrika år i ledande befattning, bland annat hos Sonetel AB, Qlicktech AB, Visionsutveckling AB och ReadSoft AB, och ligger bakom produktionen och lanseringen av flera världsledande produkter.

– Vården står inför stora utmaningar där hela Vårdsverige måste öka sin produktivitet. Vården behöver bli mer digital och detta omfattar även dess administration. Conscriptor har en helt unik lösning på problemet, som jag inte sett tidigare. Jag har erfarenhet av att driva en digitalisering inom andra branscher och vill dela med mig av mina erfarenheter kring detta till Conscriptor, säger Hansen.

-Vi skall som bolag fortsätta vår höga leveranskvalitet och låta det genomsyra allt vi gör. Uppdraget för mig är att tillsammans med styrelsen och ledningen, göra att bolaget når en kvalitetsnivå som motsvarar kraven för en notering, avslutar Tim Hansen.

Henric Carlsson, grundare och majoritetsägare av Conscriptor, fortsätter som vd.

-Med Tim som styrelsens ordförande får vi den motor och erfarenhet som behövs för att kunna lyfta bolaget till nästa nivå. Tims bakgrund är imponerande och kommer betyda väldigt mycket för hur väl vi kommer att lyckas nå målen, med en kvalitetsnivå som motsvarar kraven för en notering, säger Henric Carlsson.

Tim Hansen medverkar i senaste ConscriptorTV tillsammans med vd Henric Carlsson.


 

-Mer pengar löser inte vårdens problem. Vi har redan idag en grupp välutbildade administratörer i de medicinska sekreterarna. Men vi behöver utbilda fler och de måste jobba smartare och effektivare, bland annat med modern teknik, säger Helena Zander Ögren, LSF:s förbundsordförande i nya upplagan av ConscriptorTV.

Hon får medhåll av Henric Carlsson, Conscriptors vd.

-Att skicka in mer resurser i vården är inte rätt väg att gå. Modern teknik som används smart är rätt väg. Men det måste också till en strategi och får inte vara ”hela havet stormar” inom vårdens administration. Det måste styras upp, säger Henric Carlsson i ConscriptorTV.

ConscriptorTV spelades in i samband med LSF:s kongress i Stockholm i slutet av maj 2016.


För tredje året i rad ökar trivseln på Conscriptor, visar den senaste medarbetarenkäten. Conscriptors medarbetare ger trivseln på arbetsplatsen betyget 3.62, där 4 är högsta betyg!

-Ledningen bestämde sig redan 2013 för att vi som bolag ville förflytta oss och skapa en arbetsplats med mycket nöjda medarbetare och kollegor. Vi hade vuxit och slagit ihop olika bolag och kulturer. Det fanns en stor entusiasm men alla var inte så nöjda som vi önskade. Vi började göra olika aktiviteter för att förbättra vår arbetsplats och mäta och följa upp. Idag har vi kommit en bra bit men vi är inte nöjda. Vi har ”all time high” men vi som arbetsgivare kan, och vill, göra mer , säger Henric Carlsson, vd för Conscriptor.

Conscriptor började med medarbetarenkäten enligt dagens modell, 2013. Efter en målmedveten och bred satsning på personalens trivsel i bolaget, har medarbetarnas betyg höjts hela tiden.

-Ledningen kan ge bra förutsättningar och det tycker jag vi gjort. Men sen måste alla vilja skapa något riktigt bra tillsammans. Det är inte en ledningsfråga utan handlar ännu mer om vad jag som individ kan bidra med till mitt team eller med mina kollegor, säger Inger Lantto, HR-chef på Conscriptor.

conscriptor_skissbilder_ellika-henrikson_12Friskvårdsbidraget har höjts kraftig och Conscriptor har deltagit i flera Motionsrace för att få medarbetarna att röra på sig mer.
-Vårt jobb är ganska stillasittande och då känner vi att det är viktigt att vi från företaget gör vad vi kan för alla ska engagera sig i friskvård och i sin hälsa, säger Henric Carlsson. Även om hälsan alltid är individens eget val.

Majoriteten av Conscriptors medarbetare är medicinska sekreterare, som skriver medicinska journaler på uppdrag åt olika vårdgivare i Sverige.

-Vårt arbete är unikt eftersom det fungerar utmärkt att jobba på distans. Det ger en flexibilitet och en frihet som många trivs väldigt bra med. Det är också det som syns i medarbetarenkäten,  säger Inger Lantto.

-Med vår unika tekniska plattform är det möjligt att distansjobba och ändå kunna garantera journalsäkerheten, säger Lantto.

Conscriptor har i dagsläget cirka 250 anställda medicinska sekreterare, spridda över hela landet.

 


-Journalskrivandet tar för lång tid och fungerar för dåligt i vården. Stora resurser tas helt i onödan från vårdtid, säger Henric Carlsson, vd för Conscriptor.

Men det finns patientsäkra lösningar som ger en effektivare journalskrivning. Med Conscriptor som en resurs blir vårdadministrationen effektivare. Potentialen är att minst cirka 200 nya läkartjänster och minst 300 000 nya vårdtimmar frigörs.

Journalskrivande är nödvändigt för vården, men drar på många håll stora och dyra resurser på bekostnad av vårdtid.

-Alla vet att journalskrivandet släpar efter på väldigt många enheter i dag. Ibland tar det flera månader innan journalen är uppdaterad efter ett läkarbesök. Det är väldigt allvarligt ur ett patientperspektiv, eftersom journalen bland annat ligger till grund för medicinska beslut. I allra värsta fall kan vårdgivaren fatta felaktiga beslut, säger Henric Carlsson.

Conscriptor har redan i dag ett samarbete om journalskrivande, med cirka 700 vårdgivare i Sverige. Vårdgivare från den mindre lokala vårdcentralen till det större Universitetssjukhuset. Där Conscriptors medicinska sekreterare hanterar journalskrivandet, har effektiviteten och vårdtiden ökat och journalerna är uppdaterade inom 24 timmar.

-Våra medicinska sekreterare skriver mellan 2 och 2,5 miljoner journaler varje år, antingen som löpande resurs eller som en resurs vid toppar. Hos de vårdgivare vi samarbetar med, har den mätbara vårdtiden och effektiviteten ökat med i genomsnitt drygt 20 procent. En effektivare journalhantering hos fler vårdgivare, skulle omedelbart ge 300 000 nya vårdtimmar och cirka 200 nya läkartjänster, när tiden flyttas från administration till vård, säger Henric Carlsson.

-Vårt idé och styrka ligger i personal och patientsäker modern teknik. Våra medicinska sekreterare är de bästa som finns och de jobbar alltid med den senaste tekniken, plus att de bara jobbar med journalskrivning, säger Henric Carlsson.

I Conscriptor-TV och i Podcasten #conscriptorpodden, kan du höra mer av Henric Carlsson och om Conscriptors lösningar som ger en effektivare vårdadministration och fler vårdtimmar.

Podcast och webb-tv hittar nedan.

Conscriptor-TV
http://www.mynewsdesk.com/se/conscriptor/videos/conscriptortv-22318

#conscriptorpodden
http://www.mynewsdesk.com/se/conscriptor/blog_posts/nya-conscriptorpodden-ute-43625